No nākamās nedēļas Raiņa 6. vidusskolā sāksies modernizācijas darbi projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" ietvaros.

14. decembrī Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere parakstīja būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumus par darbu uzsākšanu un to pabeigšanu 240 dienu laikā.

Plānots, ka bērni jauno mācību gadu varēs atsākt atjaunotās un pārbūvētās telpās.

Pēc līguma SIA "Firma UPTK" veiks būvdarbus par kopējo summu 1 296 624,51 (tajā skaitā PVN 225 034,01 eiro).

Būvuzraudzību veiks SIA "Fabrum" par  19 262,14 eiro ar PVN.

Autoruzraudzību veiks SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs", kurš ir skolas projekta autors.  Tā izmaksās 1 239,04 eiro ar PVN.

Līdz Jaunam gadam notiks būvobjekta sagatavošana, bet pēc jaunā gada brīvdienām 6. vidusskolas skolēni papildus telpām Ukstiņa ielā 17/23 mācībām izmantos arī Liepājas Universitātes telpas, bet sportot dosies uz sporta namu "Daugava".

Projekta ietvaros tiks veikta Raiņa 6.vidusskolas telpu pārplānošana un renovācija, zāles pārbūve par multifunkcionālu mācību auditoriju, četru jaunu dabaszinību kabinetu izveide 7.-9.klasēm, sporta zāles sakārtošana, zinātnes centra izveide ēkas cokolstāvā un ēku pielāgošana vides pieejamības pielāgošana prasībām. Arī papildinātais un precizētais skolas sporta laukuma projekts iesniegts Būvvaldē izvērtēšanai.

Tuvāko gadu laikā desmit Liepājas skolu mācību vides modernizācijā, īstenojot vairākus projektus, plānots ieguldīt kopumā 10,4 milj. eiro. 85 procentus šajā projektā ieguldīs Eiropas Savienība, bet 15 procenti būs pašvaldības līdzfinansējums.

Plānoto atjaunošanas darbu apjoma un Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā laika termiņa dēļ telpu atjaunošanas darbi vairākās izglītības iestādēs notiks arī mācību gada laikā. Lai nodrošinātu mācību gada nepārtrauktību, kopīgi ar iesaistīto skolu vadību un vecāku līdzdalību tiek domāts par alternatīviem variantiem un telpām, kur nodrošināt mācību procesu un bērnu drošību.

Projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" 1. kārtā plānots modernizēt arī Liepājas A.Puškina 2.vidusskolu, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolu, J.Čakstes 10. vidusskolu un Liepājas 12. vidusskolu, kur jau noslēgušās iepirkuma procedūras par skolu ēku labiekārtošanu, pakāpeniski no 2018. gada marta plānojot darbu sākumu. Savukārt A.Puškina 2 vidusskolai lielā darbu apjoma dēļ vēl turpinās trīs būvniecības pretendentu izvērtēšana.

Šobrīd zināms, ka būvuzraudzības līgums tiks slēgts ar SIA "Būviecere" par kopējo summu 18 900,00 eiro (bez PVN).

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā līguma slēgšanas tiesības par darbu veikšanu piešķirtas PS "Konsorcijs RT-ALTE", bet J.Čakstes Liepājas 10. vidusskolā un Liepājas 12. vidusskolā modernizācijas darbus veiks SIA "Vega 1".

Uzsākta arī būvprojektu izstrāde 3.projekta "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" SAM 8.1.2. ietvaros īstenošanai, kas skars Liepājas 7. vidusskolu, Liepājas 8.vidusskolu, O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolu un Liepājas 3.pamatskolu. Plānotais būvdarbu termiņš – 2019.gada sākums.