Sakārtota, mūsdienīga un estētiski pievilcīga vide ir svarīga un nozīmīga vērtība jebkurai skolai, jo ir pierādīts, ka ērtās, sakoptās un labi uzturētās telpās skolēniem uzlabojās sekmes un mūsdienīgi apstākļi veicina vēlmi mācīties.

Šovasar trīs Liepājas skolas: Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, Liepājas 7. vidusskola un Liepājas 8. vidusskola – kļūs vēl mūsdienīgākas un konkurētspējīgākas, jo tiek uzsākti šo skolu modernizācijas projekti aptuveni par aptuveni 2,7 milj. eiro, portālu irliepaja.lv informēja Liepājas domē.

Oskara Kalpaka 15. vidusskolā par 1,4 milj. eiro plānots atjaunot 23 mācību telpas, veikt ūdens apgādes, elektronistalācijas un citus dažādus tehnisko risinājumu uzlabojumus, tāpat plānots atjaunot sporta zāli, ģērbtuves un ventilāciju, kā arī iegādāties mēbeles un IKT tehnoloģijas.

Liepājas 7. vidusskolā par aptuveni 600 tūkst. eiro atjaunos 17 mācību telpas, veiks ūdensapgādes, elektronistalācijas uzlabojumus, iegādāsies mēbeles un IKT tehnoloģijas.

Liepājas 8. vidusskolā par aptuveni 700 tūkst. eiro atjaunos 20 mācību telpas, veiks sanitāro mezglu, elektronistalācijas, ūdensapgādes remontdarbus, kā arī iegādāsies jaunus IKT risinājumus un mūsdienīgas mēbeles.

Līdz šim jau ieguldīts vērā ņemams darbs un finansējums Liepājas skolu modernizācija: 2 milj. eiro ieguldīti Liepājas valsts 1. ģimnāzijas modernizācijai, kā arī aptuveni 6,4 milj. eiro Liedaga vidusskolas, Liepājas 6. vidusskolas, Liepājas 10. vidusskolas un Liepājas 5. vidusskolas modernizācijai.