Kā portālu irliepaja.lv informēja Liepājas Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolā (LMMDV), ir izraudzīts potenciālais skolas piebūves Alejas ielā 18/20 būvnieks.

Par konkursa uzvarētāju atzīta SIA "UPTK", taču pagaidām līgums vēl netiek slēgts, jo ir jāmeklē papildu līdzekļi.

"Izvērtējot piedāvājumus, tika pieņemts lēmums, ka uzvarētājs ir SIA "UPTK". Visa informācija ir nodota izvērtēšanai Kultūras ministrijai. Sadarbībā ar Kultūras ministriju šobrīd tiek meklēti risinājumi trūkstošā finansējuma piesaistei, attiecīgi tikai pēc tam varēs slēgt līgumu ar uzvarētāju,"  ziņo LMMDV.

Iepirkuma konkursā piedāvājumus pavisam bija iesniegušas trīs firmas: SIA "Bildberg", kuras piedāvājums bija 1 987 671,86 eiro (bez PVN), SIA "Būvalts R", kuras piedāvājums – 2 001 725,07 eiro (bez PVN), SIA "Monum", kuras piedāvājums – 2 141 193,85 eiro (bez PVN) un SIA "UPTK" par 1 985 428,46 eiro (bez PVN).

No ERAF un valsts budžeta LMMDV piešķirtais finansējums mācību vides modernizēšanai ir 2 129 619 eiro, no kuriem Alejas ielas 18/20 piebūvei paredzēti 1 749 064 eiro. 

Būvprojektu izstrādā SIA "Baltex Group", un projekta galvenais arhitekts ir Andris Kokins.

Jau vēstīts, ka Alejas ielā 18/20 paredzēta divstāvu mācību korpusa būvniecība ar mācību darbnīcām, kas izvietotas ēkas cokolstāvā. Jaunbūve izvietota gar J.Janševka ielu ar aptuveni divu metru atkāpi no gruntsgabala robežas, tādējādi uzturot apbūves līniju, ko iedibinājusi dzīvojamā ēka J.Janševska ielā 10. Šāda atkāpe vienlaicīgi nodrošina esošā koka saglabāšanu, kas atrodas pašā gruntsgabala stūrī, kā arī rada iespēju veidot apzaļumotu gaismas šahtu, kas nepieciešama cokolstāvā paredzēto mācību darbnīcu izgaismošanai.

Mācību korpusa ziemeļu pusē paredzēts padziļināts, labiekārtots pagalms, kas nodrošinās cokolstāva mācību telpu izgaismojumu, kā arī iespēju piekļūt cokolstāvā izvietotām telpām no pagalma puses, piegādāt lielgabarīta mācību iekārtas un materiālus, kā arī savākt un izvest mācību procesā radītos atkritumus.

Pirmās būvniecības kārtas mācību korpuss sastāv no cokolstāva un diviem virszemes stāviem, tā maksimālais parapeta augstums virs zemes līmeņa ir 9,3 m, kas atbilst  esošās vēsturiskās mākslas vidusskolas ēkas parapeta augstumam pret Alejas ielu. Lai radītu telpiski interesantāku iekšpagalma teritorijas risinājumu, projekts paredz veidot labiekārtojuma elementu – tiltu, kas savienos skolas iekšpagalmu ar ieejas terasi un vienlaicīgi nodrošinās piekļuvi ēkai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

Projekta ietvaros netiek paredzēta esošo piebūvju demontāža, tikai jaunbūves būvniecība.  

Papildus Alejas ielas jaunbūvei plānota arī LMMDV ēkas Ausekļa ielas 11/15 telpu pārbūve. Tajā atrodas mūzikas vidusskola.

2017.gada jūlijā LMMDV direktore Inga Auziņa un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore Anita Krūmiņa parakstīja vienošanos par projekta ieviešanu.

Iepriekš plānotais projekta īstenošanas laiks bija līdz 2019.gada decembrim.