Turpinot Liepājas izglītības iestāžu mācību vides modernizāciju, šodien, 12.decembrī, Liepājas pilsētas domes Attīstības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas, kā arī Finanšu komitejas sēdēs tika skatīts jautājums par atbalstu nākamā projekta "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" soļa realizēšanai, informē domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Agija Tērauda.

Lēmums nepieciešams, lai nodrošinātu juridisko pamatu iesniegt projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbības programmas "Izaugsmes un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa (8.1.2. SAM) "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" pirmās atlases kārtas projektu iesniegumu atlasē, lai pretendētu uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, kā arī, lai noteiktu un pilnvarotu par projekta ieviešanu atbildīgo iestādi.

Projekta ietvaros ieguldījumi plānoti trijās Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs: Liepājas 7. vidusskolā paredzēta 17 klašu telpu un septiņu sanitāro mezglu atjaunošana, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa un apkures nomaiņa atjaunojamajās telpās. Liepājas 8. vidusskolā paredzēta 20 klašu telpu un četru sanitāro mezglu atjaunošana, apkures sistēmas nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu nomaiņa, kā arī elektronisko sakaru sistēmas izbūve. Savukārt Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā paredzēta 23 klašu telpu un piecu sanitāro mezglu atjaunošana, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa, apkures nomaiņa atjaunojamajās telpās, elektronisko sakaru sistēmas ierīkošana, sporta zāles atjaunošana, sporta ģērbtuvju atjaunošana un ventilācijas izbūve sporta zālē.

Visās trijās mācību iestādēs paredzēti arī ieguldījumi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstībā un ergonomiskas mācību vides pilnveidē.
Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 2 559 320,27 eiro, no kurām ERAF finansējums ir 2 047 455,90 eiro (80%), Valsts budžeta dotācija 90 328,94 eiro (3,53%) un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 421 535,43 eiro (16,47%). Kopējais no pašvaldības nepieciešams finansējums ir 635 313,91 eiro, ietverot pašvaldības līdzfinansējuma daļu  un priekšfinansējuma daļu. Plānots, ka pašvaldības daļas segšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē.

Iepirkumus plānots izsludināt 2020. gada janvārī, būvdarbus plānots uzsākt 2020. aprīlī – maijā, bet visa projekta noslēgums paredzēts 2020. gada decembrī. Projekta ieviešanu īstenos Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde.

Līdz ar līdz šim īstenotajiem skolu modernizācijas projektiem, Liepājā mācību vide būtiski uzlabota būs jau deviņās izglītības iestādēs – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolā (tostarp bijušās Liepājas 12. vidusskolas ēkā), Liepājas Liedaga vidusskolā, Liepājas 7. vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā un O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā, kopā visu skolu modernizācijā ieguldot 10,4 miljonus eiro.

Lēmumprojekts deputātiem vēl jāapstiprina 19.decembra domes sēdē.