Novērtējot izglītības iestāžu aktīvu darbu, maija sākumā četras Latvijas izglītības iestādes saņēma "eTwinning Skolas" statusu, kas apliecina pedagogu un skolēnu milzīgo ieguldījumu izglītības iestāžu attīstībā, lai nodrošinātu mūsdienīgāku un aizraujošāku mācību procesu. Šī gada 4. jūnijā "eTwinning" vadītāja Latvijā Baiba Suseja vizītē Liepājas Raiņa vidusskolā vadības pārstāvjiem un skolotājiem pasniedza ""eTwinning Skola" atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli, infomēja JSPA Pedagogu digitālās pratības pilnveides nodaļas projektu koordinatore Linda Muižniece-Slesare.

Liepājas Raiņa vidusskola ir starp tām 933 iestādēm visā Eiropā, kam Eiropas Komisija šī gada maijā uz diviem gadiem piešķīra "eTwinning Skola" statusu, tādējādi novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos "eTwinning" projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno "eTwinning" sadarbības projektus, skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, kā arī veicina plašāku skolēnu iesaistīšanos projektu plānošanā un īstenošanā.

Liepājas Raiņa vidusskola "eTwinning" skolu sadarbības tīklā darbojas kopš 2015. gada un šajā laikā iestādē īstenoti vairāk nekā 30 projekti. Iestādē darbojas vairāki aktīvi pedagogi, kas ne tikai īsteno "eTwinning" projektus, bet arī aktīvi darbojas "Erasmus+" programmā. Skolas direktors Kārlis Strautiņš tikšanās laikā min, ka "Šis statuss ir Daigas (Daiga Straupeniece) nopelns. Viņa  ir tā, kas "eTwinning" projektus visaktīvāk īsteno savās mācību stundās, par ko man viņai jāsaka liels paldies. Tāpat mūsu skolotāja Inga (Inga Vasermane) "eTwinning" izmanto "Erasmus+" projektu administrēšanā". Straupenieces īstenotais projekts "Literature detectives" bija viens no sešiem labākajiem 2022./2023. "eTwinning" projektiem Latvijā un iekļuva konkursa "Nacionālā "eTwinning" balva 2023" finālā, bet tikko noslēgts starptautiskais projekts "Krāsainās pasakas", kurā skolēni, iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa literārajām pasakām, rada savas krāsainās pasakas, pēc tam tās radoši atainojot mākslas jomā. Daiga ir ne tikai latviešu valodas skolotāja, bet arī "eTwinning" vēstniece, kā arī "eTwinning" ideju nes tālāk topošajiem pedagogiem – "RTU Liepāja" pedagoģijas studentiem. Šogad pirmoreiz uzsākts arī projekts pedagoģijas studentiem "Mantojuma apvāršņi: kultūrainavu izpēte" (Heritage Horizons: Exploring Cultural Landscapes), kura ietvaros Latvijas, Francijas un Vācijas studenti iepazīstinās cits citu ar savas valsts kultūras vērtībām literatūrā, kino, mūzikā, arhitektūrā un mākslā, piedalīsies diskusijās un veidos kopīgas prezentācijas un darbus.

Kas ir "eTwinning Skola" statuss?

"eTwinning" Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un veicina inovatīvu izglītību savās iestādēs, katru gadu var pieteikties "eTwinning Skola" statusam. Lai iegūtu "eTwinning Skola" statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai "eTwinning" projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās, skolotāju sadarbību un skolēnu iesaisti projektu plānošanā un īstenošanā. Skolām statusu piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās skolas saņem "eTwinning Skola" atzinības zīmes, kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās. Vairāk par "eTwinning Skola" statusa iegūšanu ŠEIT.

Kas ir "eTwinning"?

"eTwinning" ir Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+" aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties "eTwinning", skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Šobrīd "eTwinning" platformā (school-education.ec.europa.eu) reģistrējušies aptuveni 1 000 00 000 cilvēku, kuri strādā izglītības jomā, no kuriem vairāk nekā 3500 ir Latvijas skolotāji. Informācija par "eTwinning" pasākumiem ŠEIT.