Piektdien, 28. februārī "Vecās Ostmalas Biznesa parkā" (VOBP), saņemot Liepājas Būvvaldes komisijas atzinumu, ekspluatācijā nodota ražošanas ēka, informē biznesa attīstības vadītāja  Inese Kurvina.

Komisija, izvērtējot būvdarbu atbilstību projektam un institūciju atzinumus, kā arī sertifikācijas dokumentāciju, atzina būvobjektu pēc adreses Liepāja, Vecā ostmala 10 par derīgu ekspluatācijai.


Pārbūvējot un nododot ekspluatācijā "VOBP" teritorijā bijušo noliktavu par ražošanas ēku, tiek realizēta ar "Eiropas reģionālā attīstības fonda" (ERAF) publisko līdzfinansējumu atbalstītā projekta (Nr. 3.1.1.5/161/A/010) pirmā kārta. Kopējās projekta pirmās kārtas izmaksas sastādīja 734 657,79 EUR, no kurām privātais finansējums ir 55%, savukārt 45% sedz "ERAF".

Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidotas ražošanas telpas 990,60 kvadrātmetru platībā, kā arī izbūvētas visas ražotnes vajadzībām nepieciešamās inženierkomunikācijas – ūdens, kanalizācija, lietusūdens kanalizācija, elektrība, kā arī veikta pieguļošās teritorijas labiekārtošana.

Jauno "VOBP" teritorijā esošo ēku nomnieks SIA "VIA-S modular houses" ražošanai pielāgotajā ēkā veiks pārvietojamo moduļu māju ražošanu. Ievācoties jaunajās telpās, uzņēmums plāno radīt vismaz piecas jaunas darbavietas. 

Projekta otrajā kārtā ar "ERAF" publisko līdzfinansējumu "VOBP" teritorijā līdz šā gada 31. decembrim tiks uzbūvēta jauna ražošanas ēka ar kopējo telpu platību 1892,20 kvadrātmetri.

Šobrīd industriālajā parkā savu saimniecisko darbību veic 19 nomnieki. Kopš 2016.uzņēmums LSEZ SIA "Vecās Ostmalas Biznesa parks" veic mērķtiecīgas investīcijas, lai jau 2022. gadā pabeigtu plānoto teritorijas apbūvi un industriālais parks Liepājā, Vecā Ostmala 10 kļūtu par nozīmīgu uzņēmējdarbības vides attīstības centru ar vismaz 16 000 kvadrātmetru plašām ražošanas telpām un vismaz 1500 kvadrātmetru labiekārtotām biroja telpām.


LSEZ SIA "Vecās Ostmalas Biznesa parks" ir industriālā biznesa parka īpašnieks, attīstītājs un pārvaldnieks Liepājā, kura mērķis ir nodrošināt vietējiem un ārvalstu investoriem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai paplašināšanai nepieciešamās telpas.

Ražošanas uzņēmumiem tiek piedāvāta ražošanai atbilstoša un pārdomāta infrastruktūra, pieejamas rūpnieciskai ražošanai atbilstošas inženierkomunikācijas, modernas un energoefektīvas ražošanas telpas. Industriālā parka nomniekiem tiek piedāvāts pilns apsaimniekošanas pakalpojumu klāsts.