Atsaucoties publikācijai portālā irliepaja.lv "Kā nosargāt Liepājas vēsturisko bruģi?", izlēmīgi reaģējis Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) vadītājs Juris Dambis.

Publikācijā citējām VKPAI Kurzemes reģionālās nodaļas atbildi uz portāla jautājumu par Fr. Brīvzemnieka ielas 24 pagalmā redzamo vēsturisko kalto bruģi, kas aizsargāts ar likumu. Atbildē bija teikts, ka "2016.gada. 16. februārī inspektore Līga Akermane objektu apsekoja un konstatēja, ka kaudzē esošie bruģakmeņi nav vēsturiskie, kaltie bruģakmeņi."

Portāls šim apgalvojumam nepiekrita, uzskatot, ka pagalmā redzamie bija tieši kaltie, tātad vēsturiskie bruģakmeņi.

VKPAI vadītājs Juris Dambis, iepazinies ar rakstā minētās bruģa kaudzes fotoattēliem, konstatējis, ka "attēlos kaudzē redzamais ir vērtējams kā vēsturiskais bruģis, par, ko liecina izmēri un vienas bruģakmens plaknes nodilums, kas radies ilgstošas lietošanas rezultātā".

Inspekcijas vadītājs arī pieprasījis paskaidrojumu no Kurzemes reģionālās nodaļas, kas sniegusi nekorektu vērtējumu, un uzdevis apsekot objektu, noskaidrojot bruģakmens pašreizējo uzglabāšanas vietu.

"Vienlaikus uzdots  nekavējoties veikt no inspekcijas kompetences izrietošos pasākumus, lai panāktu rūpīgāku attieksmi pret kultūrvēsturiskajām vērtībām un nepieļautu šādu kļūdu atkārtošanos nākotnē," portālam raksta Alma Kaurāte-Java, VKPAI Klientu un dokumentu pārvaldības daļas speciāliste.