Komunālā pārvalde izsludinājusi atklātu konkursu par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Krišjāņa Barona ielas pārbūve posmā no Uliha līdz Liepu ielai, Liepājā".


Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 6.martam.


Galvenie paredzamie darbi – esošo segumu demontāža, dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība, betona bruģa seguma izbūve, asfalta seguma izbūve, kā arī lietus ūdens kanalizācijas izbūve.


Darba izpildes termiņš ne ilgāks par pieciem mēnešiem pēc būvdarbu uzsākšanas akta parakstīšanas. Būvdarbu veicējam jāgarantē veiktā darba un materiālu kvalitāte trīs gadus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā un jānovērš garantijas laikā radušies defekti.


Izsludināts atklāts konkurss arī par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ālandes ielas pārbūve posmā no Jaunās ielas līdz Dārza ielai, atbilstoši SIA “Evolution Road” izstrādātajam būvprojektam. Piedāvājumi iesniedzami līdz februāra beigām.


Galvenie darbi šajā objektā – esošo segumu demontāža, asfalta seguma izbūve, betona bruģa izbūve, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, esošo kabeļu pārcelšana, ūdensvada izbūve, lietus ūdens kanalizācijas izbūve.


Līdz 6.martam pretendenti var iesniegt piedāvājumus vēl vienā Komunālās pārvaldes izsludinātajā konkursā – par tiesībām veikt bruģa segumu uzturēšanas darbus Liepājā. Līguma darbības laiks attiecībā uz darbu izpildi ir no 2024.gada 5.jūlija līdz 2026.gada 4.jūlijam, vai 24 mēnešus pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.


Galvenie veicamie darbi ir esošo segumu demontāža, betona tekņu demontāža ar sekojošu seguma atjaunošanu, dabīgā akmens bruģa segumu remonts, betona bruģakmens segumu remonts un izbūve, ielu un ietvju apmaļu izbūves darbi, apzaļumošana.


Pretendentiem izvirzītas prasības, ka iepriekšējo piecu gadu laikā ir jābūt īstenotam vismaz vienam līgumam, kura ietvaros pretendents ir izbūvējis, pārbūvējis vai atjaunojis betona bruģa segumu vismaz 400 m2 apjomā, kā arī vismaz vienam līgumam, kura ietvaros pretendents ir izbūvējis, pārbūvējis vai atjaunojis dabīgā akmens bruģa segumu vismaz 100 m2 apjomā.