Komunālā pārvalde pabeigusi bīstama grausta, vēsturiskās ēkas Bāriņu ielā 24 konservāciju, sociālajos tīklos informē pārvalde.


Darbus veica SIA "Smaile L".


Kā skaidroja pārvalde, šī ir viena no vecākajām ēkām pilsētā, ar augstu autentiskuma pakāpi, celta ap 1750. gadu – kā dzīvojamā māja ar noliktavām puspagrabā.


Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma būvnieki maija otrā pusē uzsāka ēkas Bāriņu ielā 24 konservācijas darbus saskaņā ar būvvaldē akceptētu paskaidrojuma rakstu un ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu, ko izstrādāja SIA "V projekts".


Ēkas konservācijas projekts, kas izstrādāts saskaņā ar iepriekš veikto ēkas vizuālo un tehnisko apsekošanu, paredz liela apjoma sadzīves atkritumu un gružu izvešanu no telpām, lai atslogotu pārsegumus; puspagrabā ar papildus balstiem nostiprināt koka pārsegumus; tīrīt, apstrādāt un aizmūrēt cokola laukakmeņu sienas šuves un izdrupušās vietas; pie ielas puses un abu ēkas galu fasādēm stiprināt metāla sietu, lai saturētu koka detaļas; aizdarīt durvis un logus, lai ēkā nevarētu iekļūt nepiederošas personas un paveikt virkni citu darbu.


Darbi ir uzsākti pēc tam, kad dome 23. aprīlī Komunālo pārvaldi noteica par aizvietotāju iestādi, lai īpašnieku vietā novērstu apdraudējumu, ko rada bīstamās konstrukcijas un būvelementi.  Ēkas kopējais fiziskais nolietojums ir vairāk nekā 75 procenti, un liela daļa tās konstrukciju ilgstoši ir bijušas pakļautas atmosfēras nokrišņu iedarbībai.

Pagaidām darbu izmaksas segtas no Komunālās pārvaldes budžeta, bet pēc tam tiks piedzītas no īpašniekiem.

Lai gan ēka ir ar augstu nolietojuma pakāpi, faktiski avārijas stāvoklī un īpašnieki apsvēra iespēju to nojaukt, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) šādu risinājumu neatbalstīja.