Pēc diskusijas Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputāti vienojās par kompromisu, iznomājot ielas daļu Vecajā ostmalā.

Pirms trim nedēļām (7.oktobrī) portāls saņēma lasītāja Ivara Spiģa vēstuli ar lūgumu noskaidrot, "vai uzņēmējs ir tiesīgs nobloķēt ielu un izveidot auto stāvlaukumu (adrese Vecā ostmala 55)"?

Pārsūtījām jautājumu Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālistam Aigaram Štālam, kurš pēc vairākām dienām sniedza atbildi, ka tas jājautā Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldei. Divas nedēļas gaidījām atbildi no SEZ pārvaldes, līdz saņēmām SEZ sabiedrisko attiecību speciālistes Līgas Ratnieces-Kadeģes sagatavoto atbildi, ka... jautājums tomēr adresējams Būvvaldei, jo tieši tā izsniegusi uzņēmējiem atļauju uz laiku norobežot šo teritoriju! Tā kā pagaidu atļaujas termiņš beidzies, uzņēmējiem esot jāprasa atļauja pastāvīgai šīs teritorijas nomai.

Pilsētas attīstības komitejas 29.oktobra sēdes darba kārtībā lūgums bija iekļauts, un sagatavotajā lēmumprojektā paredzēts iznomāt biedrībai "Baltijas Zivsaimnieku apvienība" (priekšsēdētājs Māris Stankevičs) uz laiku līdz pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās ielas izbūvei, bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem zemesgabalu 785 kv.m platībā Vecajā ostmalā blakus īpašumam Muitas ielā 6/8 zivju pārstrādes ceha darbības nodrošināšanai.

Deputāts Jānis Vilnītis, nenoliedzot, ka uzņēmējdarbība jāatbalsta, kolēģiem atgādināja, ka deputāti jau iepriekš diskutēja par to, vai atļaut "Baltijas Zivsaimnieku apvienībai" izvērsties Vecajā ostmalā, jo kanālmalai ir jābūt pieejamai tūristiem un liepājniekiem. Toreiz, atbalstot būvniecības ieceri, uzņēmējiem tomēr tika izvirzīts nosacījums – nekādu žogu! Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas lēmums bija, ka teritorija Vecās ostmalas promenādē drīkst būt iežogota tikai zivju izkraušanas laikā, nevis pastāvīgi. Taču uzņēmēji šo nosacījumu neņēma vērā.

2013.gadā vairākkārt arī pie "Baltijas Zivsaimnieku apvienībai" piederošās noliktavas Muitas ielā 6/8 izplūda nezināmas izcelsmes putas, taču Reģionālās Vides pārvaldes speciālisti atzina, ka tās nav cilvēkiem un videi neesot kaitīgas.

Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja ceturtdien pēc deputāta un SEZ pārvaldnieka Guntara Krieviņa priekšlikuma nolēma pieņemt "kompromisa lēmumu" un atļaut iznomāt "Baltijas Zivsaimnieku apvienībai" nepieciešamo teritoriju Vecajā ostmalā, taču lēmumprojekta punktu papildināt ar piebildi, ka līgums var tikt pārtraukts arī agrāk, nekā pēc trim gadiem, ja, piemēram, pašvaldībai būs iespēja būvēt iecerēto jūrniecības muzeju Vecajā ostmalā vai tā gribēs kā citādi attīstīt ūdensmalas infrastruktūru.

Jautājums vēl tiks skatīts domes sēdē.

Atgādināsim, ka uzņēmēji pirmoreiz ar priekšlikumu būvēt zivju pārstrādes ražotni Vecajā ostmalā klajā nāca 2011.gadā. Toreiz lēmumu pieņēma Pilsētas attīstības komiteja. Iebildumi bija vienīgi tā laika pilsētas galvenajai arhitektei Ivetai Ansonei, kura sēdē norādīja: "Būvvalde saskata konflikta situāciju, jo bijušajā Muitas ēkā plānots izvietot Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolu, promenādē plānots arī Jūrniecības muzejs, kā arī izstrādātajā Vecās ostmalas attīstības koncepcijā paredzēts teritorijas labiekārtojums. [..] Uzskatām, ka iecere varētu traucēt promenādes tālāko attīstību."

Tajā pašā gadā biedrības "Baltijas zivsaimnieku apvienība" biedri uzņēmēji Ervils Laugalis un Māris Stankevičs Liepājas partijai ziedoja attiecīgi Ls 3000 un Ls 7000, pārspējot pat partijas priekšsēdētāju Uldi Sesku, kurš kopumā priekšvēlēšanu laikā savai partijai bija ziedojis Ls 9850.