Pašvaldība nodevusi atsavināšanai – elektroniskajai izsolei ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv – virkni tai piederošu dzīvokļu dažādās pilsētas vietās. Pieteikšanās termiņš noteikts no 9. oktobra pulksten 13 līdz 29. oktobrim pulksten 23.59.


Izsolē tiks piedāvāti desmit neizīrēti dzīvokļa īpašumi:


1905. gada ielā 21–3 ar kopējo platību 35,4 m2, kas atrodas trīsstāvu astoņu dzīvokļu dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 7 100 eiro, izsoles solis – 100 eiro;


Buru ielā 8–9 ar kopējo platību 24,2 m2, atrodas trīs stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas trešajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3 800 eiro, izsoles solis – 100 eiro;


Ganību ielā 90–2 ar kopējo platību 29,6 m2, atrodas divstāvu septiņu dzīvokļu dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 6 100 eiro, izsoles solis – 100 eiro;


Kaktu ielā 4/6–7 ar kopējo platību 55,4 m2, atrodas divstāvu sešu dzīvokļu dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 8700 EUR, izsoles solis – 100 eiro;


Pulkveža Brieža ielā 1A–4 ar kopējo platību 49,8 m2, atrodas vienstāva trīs dzīvokļu dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 10 200 eiro, izsoles solis – 500 eiro;


Tērauda ielā 13–15 ar kopējo platību 22,9 m2, atrodas divstāvu 14 dzīvokļu dzīvojamās ēkas otrajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3 200 eiro, izsoles solis – 100 eiro;


Tērauda ielā 25–2 ar kopējo platību 28,4 m2, atrodas divstāvu sešu dzīvokļu dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3 000 eiro, izsoles solis – 100 eiro;


Turaidas ielā 3–27 ar kopējo platību 27,6 m2, atrodas trīsstāvu 29 dzīvokļu dzīvojamās ēkas trešajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4 800 eiro, izsoles solis – 100 eiro;


Zāļu ielā 28–8 ar kopējo platību 20,3 m2, atrodas divstāvu astoņu dzīvokļu dzīvojamās ēkas otrajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4 400 eiro, izsoles solis – 100 eiro;


Zāļu ielā 30–5 ar kopējo platību 19,5 m2, atrodas divstāvu septiņu dzīvokļu dzīvojamās ēkas otrajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4 200 eiro, izsoles solis – 100 eiro.


Joprojām un par mazāku summu nekā iepriekš iespējams iegādāties arī nekustamo īpašumu Vecajā ostmalā 55 (pieteikšanās līdz 29.oktobrim), kas sastāv no vienas būves un zemes vienības 999 m2 platībā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 166 160 eiro, izsoles solis – 500 eiro.


Liepājas dome jau 15.jūnijā lēma, ka šis īpašums ir nododams atsavināšanai, un pirmajā reizē tā nosacītā cena tika noteikta 207 700 eiro apmērā.


Joprojām aktīvas ir arī vairākas citas nekustamo īpašumu izsoles, kurām iespējams pieteikties vēl tikai šajā nedēļā:


dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 57–5A ar kopējo platību 22,8 m2, kas atrodas divstāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1 720 eiro, izsoles solis – 100 eiro;


dzīvokļa īpašums Matīsa Gūtmaņa ielā 10A–11 ar kopējo platību 57,9 m2, kas atrodas divstāvu deviņu dzīvokļu dzīvojamās ēkas otrajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3 640 eiro, izsoles solis – 100 eiro;


dzīvokļa īpašums Tērauda ielā 25–4 ar kopējo platību 22,9 m2, kas atrodas divstāvu sešu dzīvokļu dzīvojamās ēkas otrajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1 920 eiro izsoles solis – 100 eiro;


dzīvokļa īpašums Tērauda ielā 25–5 ar kopējo platību 27,4 m2, kas atrodas divstāvu sešu dzīvokļu dzīvojamās ēkas otrajā stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2 320 eiro, izsoles solis – 100 eiro;


dzīvokļa īpašums Nākotnes ielā 8–4 ar kopējo platību 16,8 m2, kas atrodas vienstāva četru dzīvokļu dzīvojamajā ēkā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1 520 eiro, izsoles solis – 100 eiro;


nedzīvojamās telpas Graudu ielā 43-86N ar kopējo platību 175,1 m2, kas atrodas piecstāvu 112 dzīvokļu dzīvojamās ēkas pagraba stāvā, kā arī zemes 10/1000 kopīpašuma domājamās daļas. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 15 040 eiro, izsoles solis – 500 eiro.


Vairāk par izsoļu noteikumiem ŠEIT.