Ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes lēmumu SIA "Ervils" līdz 2028.gadam pagarinātas nomas tiesības uz teritoriju Vecajā ostmalā.

Kā žurnālistiem skaidroja SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, ilgtermiņa noma teritorijai Vecajā ostmalā 51A, 53A, 55A un 53 vajadzīga tāpēc, ka SIA vēlas pretendēt uz Lauksaimniecības atbalsta dienesta (LAD) līdzfinansējumu savam projektam, kas saistīts ar tūristu piesaisti un sabiedriskās ēdināšanas attīstīšanu. Viens no nosacījumiem līdzfinansējuma saņemšanai ir ilgtermiņa noma (vismaz septiņi gadi).

SIA "Ervils" ir viens no biedrības "Baltijas Zivsaimnieku apvienība" apakšuzņēmumiem.

2015.gadā pašvaldība biedrībai "Baltijas Zivsaimnieku apvienība" iznomāja (uz laiku līdz teritorijas plānojumā paredzētās ielas izbūvei vai ēkas Vecajā Ostmalā 54 rekonstrukcijas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem) zemesgabala Vecajā ostmalā blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8 daļu 785 kv.m platībā "zivju pārstrādes ceha darbības nodrošināšanai", kā arī atļāva to iežogot un izmainīt zemesgabala lietošanas mērķi uz "rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve". Toreiz opozīcijas deputāti balsojumā atturējās, savu nostāju pamatojot tā, ka, iespējams, uzņēmēji savulaik atļauju uzsākt ražošanu Vecās ostmalas promenādē saņēma tāpēc, ka ziedoja Liepājas partijai ievērojamas naudas summas.

Irliepaja.lv jau rakstīja, ka pirmoreiz ar priekšlikumu būvēt zivju pārstrādes ražotni Vecajā ostmalā "Baltijas Zivsaimnieku apvienība" klajā nāca 2011.gadā. Toreiz, neraugoties uz pilsētas galvenās arhitektes Ivetas Ansones iebildumiem, ka Vecās ostmalas attīstības koncepcijā ražošana nav paredzēta, un šāds objekts varētu traucēt promenādes tālāko attīstību, lēmumu atļaut būvēt ražotni pieņēma Pilsētas attīstības komiteja.

Tajā pašā gadā biedrības "Baltijas zivsaimnieku apvienība" biedri uzņēmēji Ervils Laugalis, kurš ir arī SIA "Ervils" dibinātājs, un Māris Stankevičs Liepājas partijai ziedoja attiecīgi Ls 3000 un Ls 7000 (Stankevičs arī pērn Liepājas partijai ziedojis apaļu summu – 5000 eiro).