Pērnajā pavasarī Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde uzsāka īstenot projektu "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta".  Projekta ietvaros bija paredzēts rekonstruēt sešas ostas piestātnes un pārbūvēt Atslēdznieku ielas posmu. Taču darbi, kurus bija paredzēts pabeigt jau pērnajā novembrī, ir apstājušies.


Kā portālu irliepaja.lv informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe, "līdz ar ģeopolitisko situāciju un būvniecības izmaksu sadārdzinājumu turpinās būvniecības pārtraukums un tiek meklēts kompromiss, lai darbus pabeigtu".


Viktorijas Pelnēnas foto.


Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka pagājušā gada martā SEZ pārvalde noslēdza līgumu par 2 616 525,45 eiro (bez PVN) ar SIA "Tilts" par projekta "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta" īstenošanu.  

Projektu līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" ietvaros.  

Projekts aptver trīs objektu grupas. Pirmā grupa ir piestātnes nr. 85, 86 un 87 ar kopējo garumu 222 metri (Vecā ostmala 51A, 53A un 55A), kā arī pieguļošā teritorija Vecajā ostmalā 53, kurā notiek izkraušana, izkrauto zivju savākšana un transportēšana (kopējā platība 798 m²).  Otrā grupa ir piestātne nr. 83 ar kopējo garumu 144 metri (Vecā ostmala 45). Trešā grupa ir piestātnes nr. 71 un 72 ar kopējo garumu 240 metri (Atslēdznieku iela 47 un 49) ar pieguļošo teritoriju Atslēdznieku ielas posmā no 72. piestātnes līdz Atslēdznieku ielas caurlaidei (kopā aptuveni 800 metri), kas nodrošina zivju izkraušanu un zvejnieku transporta kustību uz un no piestātnes.


Viktorijas Pelnēnas foto.


Projekts "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta" ir turpinājums līdz šim īstenotajiem projektiem, kuru ietvaros 2017. gadā rekonstruēja  Veco ostmalu posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai – nomainīja brauktuves segumu, izbūvēja jaunas un rekonstruēja esošās pazemes inženierkomunikācijas. Savukārt projekta īstenotās 3. kārtas ietvaros labiekārtoja teritoriju Uliha ielas galā, demontējot vecu noliktavu un izbūvējot stāvlaukumu un zivju izkraušanas vietu.  Projekta "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta" uzsākšanu apsveica arī SIA "Ervils" valdes loceklis Aigars Laugalis, kura uzņēmums izmanto vairākas piestātnes Vecajā ostmalā. Taču šobrīd izskatās, ka pusratā pamestā kanālmalas pārbūve ir vēl lielāks traucēklis nekā iepriekš te esošais bedrainais padomju laika betons.