Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) teritorijā Alejas ielā 18 sākušies jaunā korpusa otrās kārtas būvdarbi, portāls irliepaja.lv uzzināja Būvvaldē.


"Ir izpildīti projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, otrā kārta ir uzsākta," informēja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.


Tāpat kā pirmās kārtas būvprojektu, arī otrās kārtas projektu izstrādājusi SIA "Baltex Group", arī būvdarbus veic SIA "UPTK" (atbildīgais būvdarbu vadītājs Sandis Kirhners), kas jau būvēja esošo skolas Alejas ielas jauno korpusu.


Būvdarbus plānots pabeigt 2022. gada pirmajā pusē.


Plānots, ka jaunbūves cokolstāvā atradīsies foto dizaina nodaļa, kā arī telpas foto un video apstrādei. Pirmajā stāvā atradīsies ekspozīciju zāle, bet otrajā stāvā būs atvērtā tipa birojs, kurā plānots izvietot skolas bibliotēku, administrācijas un sapulču telpu. Jaunbūves 1. un 2. kārtu plānots savienot ar vēsturisko ķieģeļu ēku. Tādējādi tiks nodrošināta profesionālajām mākslas un dizaina mācību programmām nepieciešamā infrastruktūra, portālu irliepaja.lv informēja LMMDV.


Jaunā korpusa otrās kārtas darbu līguma summa ir 1 396 895,55 eiro (ar PVN). Kultūras ministrijas ir piešķīrusi arī pārejas izbūvei starp Alejas ielas mācību korpusiem, šo darbu līguma summa ir 133 705,00 eiro (ar PVN).


Foto: irliepaja.lv.


Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka atbilstoši Kultūras ministrijas koncepcijai, profesionālās izglītības kompetences centri (LMMDV par tādu kļuva 2017. gadā – irliepaja.lv) tiek veidoti kā "izcilības centri ar resursu un kompetenču koncentrāciju uz esošo specializēto kultūrizglītības iestāžu bāzes, plānojot atbilstošas infrastruktūras attīstību".


Ministrija atzinusi, ka šobrīd skolas telpu infrastruktūra ir sadrumstalota un daļēji tehniski novecojusi, mācību process tiek nodrošināts piecās dažādās adresēs, tai skaitā daļa mūzikas izglītības programmu ir pārceltas uz koncertzāles "Lielais dzintars" telpām. Tāpat skolai pieejamās telpas ministrijas vērtējumā nenodrošina nepieciešamo platību mācību darba organizēšanai un metodisko līdzekļu uzglabāšanai.

Ministrija uzskata, ka ir nepieciešams ne tikai izveidot papildu telpas, bet arī pabeigt neatjaunotā mācību korpusa ēkas pārbūvi, pielāgojot to keramikas un veidošanas telpu ierīkošanai. Šobrīd šīs telpas esot kritiskā stāvoklī, tādējādi radot arī riskus mācību procesa drošai norisei. Tāpat, gādājot par brīvu un drošu pārvietošanos pa skolas telpām, tajā skaitā jaunbūvi, ir nepieciešama skolas ēku un jaunbūves savienošana ar pārejām, nodrošinot vienu ieejas punktu Skolas telpās.

Lai risinātu telpu sadrumstalotības, nepietiekamības un neatbilstības problēmu, skola ir izstrādājusi projektu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piesaistei, proti, starp skolu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2017.gada 3.jūlijā tika noslēgts līgums mācību vides modernizēšanas īstenošanai par kopējo summu 3 908 839 eiro, no kuriem 1 418 010 eiro plānots novirzīt jaunbūves otrās kārtas izbūvei, 123 552 eiro – neatjaunotā mācību korpusa ēkas pārbūves un pielāgošanas darbu pabeigšanai, savukārt 133 705 eiro – jaunbūves un skolas ēkas savienošanai ar pārejām celtnēm.


Papildināts. Notiek arī vecās mākslas vidusskolas sētas mājas iekštelpu remonts, portālu irliepaja.lv informēja LMMDV. Arī šos darbus veic SIA "UPTK". Līgums parakstīts 19.augustā, darbu pabeigšanas termiņš – 60 dienas.   Kopējā līguma summa – 123 552,41 eiro.  Remontu finansē Kultūras ministrija.  


Šobrīd remonts notiek sētas mājas pirmajā stāvā, kur atradās metālizstrādājuma dizaina nodaļas mācību telpas  un darbnīcas, kas tagad pārceltas uz jaunbūvi.  

Pēc remonta šeit atradīsies telpas keramikas nodaļai, kas šobrīd atrodas Kuršu ielā 20, un šīs telpas skola līdz 31. oktobrim īrē no Liepājas Universitātes. Šajās telpās tiks nodrošināts mācību process arī bērnu mākslas skolai, izremontētajās telpās būs veidotavas darbnīca un fondu telpa. Paredzēts nomainīt esošos apkures elementus pret jauniem un montēt jaunu sadales sistēmu, kā arī  uzstādīt lokālu ventilāciju telpā, kurā atradīsies keramikas krāsnis. Tiks sakārtota un izbūvēta  ūdensapgāde un kanalizācija, nomainīts iekšējais elektrotīkls un apgaismojums ēkas 1.stāvā, tiks veikts pirmā stāva iekštelpu  kosmētiskais remonts.