Būvniecības norises pilsētā šogad tāpat kā iepriekš saistītas ar ES struktūrfondu finansējumu, akcentē pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns.

Bez Eiropas naudas daudzi nozīmīgi pilsētas infrastruktūras projekti nebūtu iespējami: ostas padziļināšanas darbi, Krūmu ielas, Lielās ielas un Tramvaja tilta, Grīzupes ielas, Kapsēdes ielas, Vētru ielas un Vecās ostmalas posma pārbūve.

Iepriecina, ka šobrīd notiek vairāku dievnamu – Sv. Trīsvienības katedrāles Lielā ielā, Sv. Trīsvienības pareizticīgo katedrāles Jaunā ielā, Lutera baznīca Brīvības ielā, kā arī Sv. Nikolaja baznīcas Karostā – fasādes, torņu vai atsevišķu būvelementu atjaunošana.

Top arī vairāki kultūras objekti, kas Liepājai būs liels ieguvums. Ir uzsākti bijušās Hoijeres viesnīcas ēkas restaurācija Kungu/Bāriņu ielas krustojumā un pilnā sparā notiek koncertdārza "Pūt, vējiņi" būvprojekta izstrāde. Ļoti ceru, ka nākamajā gadā sāksies koncertdārza pārbūve.

Būvvaldē ir saņemts Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas piebūves būvprojekts Alejas un Janševska ielas krustojumā.

Vēl viena būvobjektu grupa, ko gribētu atzīmēt, ir sporta būves. Tās liecina par sportošanas un veselīga dzīvesveida iespēju pilnveidošanos un paplašināšanos. Runa ir par vieglatlētikas manēžu Brīvības ielā un Raiņa 6. vidusskolas stadionul pašreiz pilnā sparā top tenisa halle Liedaga ielā.

Pamazām mums veidojas sakārtota pilsētas vide gar Tirdzniecības kanālu posmā no ezermalas līdz pat jūrai. Pabeigti darbi Vecās ostmalas posmā Celtnieku ielas galā. Ir sācies darbs pie Kārļa Zāles laukuma pārbūves projekta izstrādes un Ezermalas ielas un bijušā dzelzceļa tilta pāri Tirdzniecības kanālam pārbūves. Top arī Roņu ielas pārbūves projekts. Šo projektu īstenošana sasaistīs Vecās ostmalas promenādi ar pludmali un dienvidu molu vienā un ezermalu otrā pilsētas pusē.

Šogad ir sperts nozīmīgs solis pākāpeniskā Zirgu salas attīstībā. Pastaigu un aktīvās atpūtas takai Zirgu salā ir kāda uzreiz nepamanāma vērtība – no takas paveras skati uz pilsētas panorāmu, baznīcas torņiem, plašajām ūdensmalām, pilsētas ainavas atklājumi, kas agrāk nebija pieejami.

Jāatzīmē, ka pilsētas centra ainavā ir iezīmējušies vēsturisko ēku restaurācijas programmas rezultāti. Kultūras pieminekļu restaurācija ir veids, kā spējam atjaunot harmonisku vidi Vecpilsētā.

Diemžēl iesniegto projektu kvalitāte ir dažāda. Tas vispirms ir atkarīgs no pasūtītāja vai naudas devēja. Ja netiek veikti priekšdarbi, sagatavošanās, izpēte vai ir saspringti finanšu devēja noteiktie termiņi, projekti ne vienmēr būs izcili. Tomēr jāatzīmē izmaiņas māju energoefektivitātes uzlabošanas procesā. Aģentūra “Altum” prasa no māju apsaimniekotājiem vispirms veikt projekta sagatavošanas priekšdarbus, lai varētu pretendēt uz finansējumu. Tas šo projektu līmeni ir uzlabojis.

Katra būvprojekta izstrādes un īstenošanas gadījumā izšķirošs ir īpašnieka jeb naudas devēja skatījums. Ja viņš saredz vērtības, ko vajag saglabāt vai radīt, tad viņš atrod līdzekļus un citas iespējas, kā kvalitatīvi sasniegt mērķi. Ja izpratnes un intereses nav, tad īpašnieka ēka dažkārt pārvēršas par graustu un nekas cits neatliek, kā to nojaukt.

Nozīmīgākie ekspluatācijā pieņemtie būvobjekti 2018. gada 11 mēnešos

Sabiedriski nozīmīgas būves (pēc investīciju apjoma)
Nr.p.k.            Pasūtītājs       Būvnieks       Projekts         Izmaksas EUR
1.Liepājas vieglatlētikas manēža Rīgas 50; Pašvaldība; AS "UPB"; AS "UPB"; 7 378 667,85
2.Krūmu ielas pārbūve no Ziemeļu līdz Pulvera ielai; Pašvaldība; SIA "CTB"; SIA "Projekts 3"; 1 154 325,39
3.Kravu skenēšanas angārs O.Kalpaka 111; VID; SIA "PICHE"; SIA "PICHE"; 938 321,00
4.Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā; LSEZ pārvalde; SIA "A-Land"; SIA "IK Projekts"; 765 464,79
5.Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā. Dabas takas izbūve; Pašvaldība; SIA "A-Land"; SIA "BM-Projekts" ; 384 409,33

Ražošanas objekti (pēc investīciju apjoma)
Nr.p.k.          Pasūtītājs            Būvnieks            Projekts           Izmaksas EUR
1.Noliktavas būvniecība Pulvera 11 (1837,6 m2); LSEZ SIA "BaltEx Bulk"; SIA "Mītavas celtnieks"; SIA "Neoprojekts"; 899 553,03
2.Minerālmēslu noliktava Atslēdznieku 33A (2787 m2); LSEZ SIA "Duna"; SIA"401 Logistic"; SIA "Arhitektu darbnīca"; 697 426,26
3.Kokvilnas noliktavas pārbūve Krūmu iela 74; SIA "ICotton"; SIA "OLVI Group"; SIA "LVCT ; 380 000
4.Ražošanas ēkas pārbūve Kapsēdes 4; LSEZ SIA "Pumac Liepaja"; SIA "Kurzemes būvmeistars"; SIA "WS"; 160 000

(Avots: Katram Liepājniekam)