Janvāra Pilsētas attīstības komitejas sēdē un pēc tam arī domes sēdē deputāti piekrita izmainīt līguma nosacījumus ar SIA "Windrose" un par sešiem mēnešiem pagarināja termiņu, līdz kuram uzņēmumam jāpabeidz iesāktā kafejnīcas būve Zirgu salā.


Kā domes sēdē ziņoja domes izpilddirektora vietnieks nekustamo īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens, SIA "Windrose" lūdz projekta realizācijas termiņa pagarinājumu uz sešiem mēnešiem.


Tīdens: "SIA "Windrose", atbilstoši līguma nosacījumiem, izstrādājusi projekta dokumentāciju, pērnvasar zemesgabalam pievienotas komunikācijas – ūdensvads, kanalizācija, elektroenerģija, un kafejnīca ir daļēji uzbūvēta, tomēr pēdējā laikā – 2021. gada būvniecības sezonā – uz specifiskiem būvmateriāliem ir izveidojusies rinda, ir augušas arī cenas, un tas viss ietekmē projekta realizāciju".


Arī sekojošajā domes sēdē deputāts Uldis Hmieļevskis norādīja, ka kafejnīca ir daļēji uzbūvēta, taču, "ņemot vērā notikumus būvniecības tirgū, būvmateriālu piegādes ir priekšlikums pagarināt būvdarbu ekspluatācijā nodošanas termiņu no 14 mēnešiem uz 20 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas".


Kafejnīcas vizualizācija. Skats no ezera puses. Autors Indulis Kalns.


Jau 2020. gada novembrī domes Nekustamo īpašumu konsultatīvā komisija atzina SIA "Windrose" par izsoles uzvarētāju, un uzņēmums uz 15 gadiem ieguva nomas tiesības uz 482 kvadrātmetrus lielu zemesgabalu Zirgu salā 2 ar iespēju tajā uzbūvēt kafejnīcas un apkalpes ēku ar terasi 60 m2 platībā otrajā stāvā (būves maksimālais augstums var būt četri metri) un terasi 60 m2 platībā uz zemes. Nosolītā nomas maksa – 170 eiro gadā (bez PVN), kā arī uzstādīt gājēju celiņu un koka laipu 362 m2 platībā par nomas maksu 304,08 gadā (bez PVN).


Pērn decembrī "Windrose" kļuva par vienu no uzņēmumiem, kas pašvaldības Mazo un vidējo komersantu (MVK) projektu konkursā ieguva līdzfinansējumu savam kafejnīcas projektam Zirgu salā.


SIA "Windrose", kuras īpašniece ir Monta Egmane, reģistrēta Nīcas pagasta Gobās. Liepājā, Ērgļu ielā, uzņēmumam pieder arī viesnīca "Windrose".