Šodien Domes sēdē deputāti apstiprināja lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4. Līdz ar to ir noslēdzies risinājumu izstrādes process pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu turpmākajai izmantošanai, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Minētie zemesgabali ir paredzēti ne tikai pašvaldības funkciju veikšanai, bet arī citām – ar uzņēmējdarbību saistītām darbībām.

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir veikti grozījumi Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā, noteikts funkcionālais zonējums – Publiskās apbūves teritorija (P4). Šāds zonējums ir noteikts, izvērtējot gan esošo, gan iespējamo teritorijas (kurā atrodas bijušā bērnu nama ēka) attīstību nākotnē.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notika no 2021. gada 1. februāra līdz 20. aprīlim. Iedzīvotāju un citu interesentu rakstiski priekšlikumi par izstrādāto lokālplānojuma redakciju līdz apspriešanas termiņa beigām netika saņemti.

Sākotnēji publiskās apspriešanas termiņš bija noteikts no 1. februāra līdz 28. februārim, t.i., četras nedēļas. Pēc valstī noteiktās ārkārtas situācijas pagarināšanas, lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš tika pagarināts līdz 20. aprīlim, nodrošinot apspriešanu vēl divas nedēļas pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Ņemot vērā 24. martā izsludināto likumu "Grozījumi Covid–19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā" (stājās spēkā 25. martā), lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi bija atļauts rīkot tiešsaistē, līdz ar to, 12 dienas pirms sanāksmes plānotā datuma tika publicēti paziņojumi par sanāksmes norisi attālināti.

Sanāksme notika pirmdien, 12.aprīlī, attālināti, tiešsaistes platformā ZOOM. Tiešraide tika translēta grozījumu izstrādātāja SIA "Grupa93" sociālā tīkla Facebook lapā un Liepājas pašvaldības Facebook lapā.

Uz sanāksmi oficiāli bija reģistrējušies 18 dalībnieki, no kuriem Zoom ieradās 15, papildus tiešraidi FB vēroja vidēji 65 skatītāji, savukārt kopumā tiešraidi skatījuši 304 cilvēki, kopējais sasniegtās auditorijas lielums ir 4014 cilvēki.

Publiskās apspriešanas materiāli bija pieejami arī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), kā arī pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļās "Lokālplānojumi" un "Publiskās apspriešanas".

Ar lokālplānojuma 1.redakcijas materiāliem klātienē bija iespējams iepazīties Liepājas pilsētas būvvaldes ēkā Peldu ielā 5, kā arī digitālā formātā valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Lokālplānojuma izstrādi finansējusi pašvaldība.