Bijušā Liepājas bērnunama (Labraga ielā 11) vienā spārnā, kas šobrīd nodalīts no tās ēkas daļas, kur vēl pagaidām uzturas pusaudži, jau sākušies būvdarbi. Šeit top Liepājas pašvaldībā pirmais ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un paliatīvās aprūpes centrs. Šobrīd, saskaņā ar pilsētas Būvvaldes akceptēto Apliecinājuma karti, notiek centra pirmā un pagrabstāva telpu vienkāršotā atjaunošana. Pirms nedēļas akceptēta iecere Apliecinājuma kartei ēkas jumta seguma nomaiņai.

Projektu attīsta SIA "Magnum Social & Medical Care", kas pērn izsolē ieguva nekustamā īpašuma nomas tiesības uz turpmākajiem trīsdesmit gadiem.

Portāls irliepaja.lv tikās ar sabiedrības valdes priekšsēdētāju Kristiānu Dāvi, kurš labprāt pastāstīja par topošo iestādi un arī par sevi.

Kristiāns Dāvis ir ārsts – rezidents, taču šobrīd nepraktizē, jo, kā pats saka, uzsākot aprūpes, rehabilitācijas un ārstniecības centra projektu, apvienot abas nodarbošanās nav bijis iespējams. Vajadzējis izvēlēties, un izvēle šajā dzīves posmā bijusi par labu centra attīstības projektam. Kristiāns Dāvis jau skolas gados strādājis par sanitāru Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, studijas apvienojis ar darbu NMPD, ķirurģijas rezidentūras laikā stažējies Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, bet pēc tam kā rezidents uzņemts P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu ķirurģijas centrā.

Jautāts, kā gados vēl tik jauns cilvēks nonācis līdz šāda centra idejai, Kristiāns Dāvis min ļoti personisku iemeslu: "Man pašam trīs vecvecāki mūža nogalē bija ilgstoši un nopietni kopjami, bet bija teju neiespējami atrast kādu iestādi, kas sniegtu cieņpilnu un kvalitatīvu sociālās un medicīniskās aprūpes pakalpojumu. Sapratu, ka šis jautājums ir svarīgs ne tikai mūsu ģimenei, bet Latvijas sabiedrībai kopumā, tāpēc, rezidentūras laikā, nolēmu rīkoties."

Ar līdzīgu problēmu Kristiāns Dāvis saskāries arī ārsta darbā: "Bieži vien, izrakstoties no slimnīcas, pacienti, kuru ārstēšanā piedalījos, jautāja – dakter, ko man darīt tālāk, kurš par mani tagad parūpēsies? Es nevarēju viņiem neko jēgpilnu atbildēt, un tā sajūta bija neizsakāmi smaga."

Vaicāts, kāpēc šāds centrs tiek veidots Liepājā, Kristiāns Dāvis min vairākus iemeslus:

"Pirmkārt, tāpēc, ka Liepājā šāda profila centra nav un tas ir ļoti vajadzīgs. Turklāt atbrīvojās šī ēka, kas ir ļoti piemērota sociālās aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas mērķim. Būve kopumā ir 7250 m2 liela, tā celta pagājušā gadsimta astoņdesmito un deviņdesmito gadu mijā un tai, kā es saku, ir divi auseklīši un divi spārni, tāpēc tajā salīdzinoši viegli iespējams nodrošināt un vienlaikus arī nodalīt dažāda profila pakalpojumus. Ēkas centrā ir ātrijs ar nelielu skatuvi – to veidosim kā koplietošanas telpu, izmantojot dažādiem kultūras un socializācijas pasākumiem. Otrkārt, kaut arī pats neesmu liepājnieks,

esmu šo pilsētu iemīlējis un labi pazīstu, jo bieži šurp braucu sērfot.

Ar Liepāju mani saista īpaša vilkme."

Centrā, kas top Labraga ielā, iecerēti trīs virzienu pakalpojumi – sociālā profila pakalpojumi, hroniski guļošo aprūpe un paliatīvā aprūpe. Plānots, ka pēc visu atjaunošanas darbu posmu pabeigšanas centrā kopumā būs pieejamas 200 vietas, no tām 180 – sociālā profila un hroniski guļošiem klientiem (pacientiem), bet 20 – cilvēkiem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe. Liepājas pilsētas pašvaldībai līguma ietvaros tiek garantētas 50 sociālās aprūpes vietas.


A1 – Centrālais ātrijs/vestibils
B1 – Sociālās aprūpes sektors  
C1 – Darbinieku sektors
D1 – Virtuves sektors
E1 – Paliatīvās aprūpes klīnika
F1 – Fizikālās rehabilitācijas sekotrs
G1 – Sociālās aprūpes sektors


Kristiāns Dāvis domā, ka centru, līdzīgi kā Liepājas slimnīcu, varētu veidot kā reģionāla līmeņa – visas Kurzemes sociālās un paliatīvās aprūpes iestādi, un uzsver: "Esmu pateicīgs Liepājas pašvaldībai par līdzšinējo uzticēšanos un konstruktīvo sadarbību, un vienlaikus droši zinu, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies pilsētā izveidot konceptuāli jaunu un augsti kvalitatīvu sociālās aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas modeli, vienuviet un savstarpēji integrējot kā sociālos, tā medicīniskos pakalpojumus un tādējādi atslogojot pašvaldības un valsts veselības aprūpes budžetu, kā arī stacionāra noslodzi.

Mans mērķis Liepājā un Latvijā ir tieši šāds –


radīt modernu sociālās un medicīniskās aprūpes izcilības standartu, nevis kārtējo nabagmāju."

SIA "Magnum Social & Medical Care", plāno centrā nodarbināt ap četrdesmit darbinieku, profesionālas un pieredzes bagātas komandas izveide jau uzsākta.


A2 – Centrālais ātrijs/vestibils
B2 – Sociālās aprūpes sektors
G2 – Sociālās aprūpes sektors     
C2 – Tehniskais sektors


Ēkas atjaunošanas projektu veidojis arhitekts Gatis Gavars no SIA "GB Studio", būvdarbus veic SIA "Baltic Lands Ltd". Aizdevumu piešķīrusi finanšu institūcija "Altum".


Kristiāns Dāvis cer, ka pirmos klientus centrs varēs sākt uzņemt jau 2022. gadā. Publicitātes foto.


Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka pašvaldība maijā pieņēma lēmumu apstiprināt jaunu lokālplānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4. Lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir veikti grozījumi Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā, noteikts funkcionālais zonējums – Publiskās apbūves teritorija (P4).