Kultūras ministrija (KM) plāno prasīt 1 675 268 eiro būvdarbu veikšanai Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, liecina valdības otrdienas, 10.augusta, sēdes darba kārtība.

Tādējādi uz nākamo valdības sēdi sagatavots līdzekļu pieprasījums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

No minētajiem līdzekļiem 1 418 010 eiro plānots novirzīt jaunbūves otrās kārtas izbūvei, 123 552 eiro - neatjaunotā mācību korpusa ēkas pārbūves un pielāgošanas darbu pabeigšanai, savukārt atlikušos 133 705 eiro - jaunbūves un skolas ēkas savienošanai ar pārejām celtnēm.

Pēc KM paustā, šī skola ir izveidota 2016.gadā, apvienojot Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu. 2017.gadā skolai piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Atbilstoši KM koncepcijai, profesionālās izglītības kompetences centri tiek veidoti kā "izcilības centri ar resursu un kompetenču koncentrāciju uz esošo specializēto kultūrizglītības iestāžu bāzes, plānojot atbilstošas infrastruktūras attīstību". Priekšnosacījums kvalitatīva un konkurētspējīga izglītības procesa nodrošināšanai ir atbilstošas un modernas infrastruktūras pieejamība, norāda ministrijā.

Šobrīd skolas telpu infrastruktūra ir sadrumstalota un daļēji tehniski novecojusi, mācību process tiek nodrošināts piecās dažādās adresēs, tai skaitā daļa mūzikas izglītības programmu ir pārceltas uz koncertzāles "Lielais dzintars" telpām. Tāpat skolai pieejamās telpas KM vērtējumā nenodrošina nepieciešamo platību mācību darba organizēšanai un metodisko līdzekļu uzglabāšanai.

Lai nodrošinātu kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas kultūrizglītības vides pieejamību, KM uzskata, ka ir nepieciešams ne tikai izveidot papildu telpas, bet arī pabeigt neatjaunotā mācību korpusa ēkas pārbūvi, pielāgojot to keramikas un veidošanas telpu ierīkošanai. Šobrīd šīs telpas esot kritiskā stāvoklī, tādējādi radot arī riskus mācību procesa drošai norisei. Tāpat, gādājot par brīvu un drošu pārvietošanos pa skolas telpām, tajā skaitā jaunbūvi, ir nepieciešama skolas ēku un jaunbūves savienošana ar pārejām, nodrošinot vienu ieejas punktu Skolas telpās.

Lai risinātu telpu sadrumstalotības, nepietiekamības un neatbilstības problēmu, skola ir izstrādājusi projektu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piesaistei, proti, starp skolu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2017.gada 3.jūlijā tika noslēgts līgums mācību vides modernizēšanas īstenošanai par kopējo summu 3 908 839 eiro.