Decembrī, pēdējā 2019. gada domes sēdē, deputāti lēma par aizņēmumiem no Valsts kases vairāku ERAF projektu īstenošanai: līdzfinansējumam un daļējam priekšfinansējumam Peldu ielas rekonstrukcijas 1. kārtai, pašvaldības ēkas Peldu ielā 5 renovācijai, kā arī projekta, kurā ietilpst Hoijeres viesnīcas restaurācija un koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve, īstenošanai.


Taču, kā teikts lēmumā par Hoijeres viesnīcu un koncertdārzu – aizņēmumu var pieprasīt ne vairāk kā projekta attiecināmās izmaksas, proti, 2, 8 miljonus eiro. Skaidrs, ka šāda summa ir nepietiekama.


Vai tas, ka Valsts kase nepiešķirs kredītu arī neattiecināmo izmaksu* segšanai, apdraud šo projektu realizāciju?


Vicemērs Atis Deksnis portālam atzina: "Ir jādomā. Ir jādomā [kur ņemt naudu]". Tomēr Deksnis noliedz, ka projekti varētu netikt īstenoti.


"Laiks rāda, ka korekcijas notiek, tās notiek arī valdības nostājā. Un "Pūt, vējiņi"! un Hoijeres viesnīca ir tādi projekti, kas vēl var cerēt."


Pašvaldība ne tikai turpinot strādāt ar valdību, cerot, ka tā nāks pie prāta un mainīs savu pirms pusgada deklarēto nostāju, ka Valsts kase nedrīkst kreditēt ES projektu neattiecināmās izmaksas, bet meklē arī citus finanšu avotus. Piemēram, cenšoties piesaistīt ES finansējumu, ko nav spējušas apgūt citas pašvaldības.


*Vicemērs kā piemēru min skolas renovāciju, kuras gaitā nepieciešams iegādāties arī jaunas mēbeles, bet ES fondi šādas izmaksas nesedz. Iepriekš pašvaldība varēja ņemt aizdevumu Valsts kasē arī šo izdevumu segšanai, tagad "tas ir apgrūtināts" (Deksnis).