Roņu ielas un izejas uz jūru izbūve sasniegusi finiša taisni, informē pašvaldība.


Satiksmei jau atvērts atjaunotais Roņu ielas posms. Tiek veikti vēl pēdējie labiekārtojuma darbi.


Savukārt jūras izejā darbus plānots paveikt līdz septembra beigām, kad tiks uzstādītas stacionārās tualetes un dušas, kas būs pievienotas pilsētas kanalizācijas sistēmai un ūdensvadam.


Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka februārī dome pieņēma vairākus lēmumus par aizņēmumiem no Valsts kases, lai īstenotu ieplānotos pludmales labiekārtošanas projektus.


Tika nolemts Valsts kasē uz desmit gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi aizņemties līdz 125 483 eiro Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā" īstenošanai.

Šī aizņēmuma atdošana plānota, sākot ar 2024. gadu.


Kopējās projekta izmaksas iepirkumu rezultātā ir 301 686,47 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienesta avanss – 42 500 eiro, pašvaldības budžeta līdzfinansējums 2020. gadā – 133 704 eiro, šogad – 125 483 eiro.