Lai arī akciju sabiedrības "Liepājas autobusu parks" apgrozījums un peļņa gadu no gada pieaug, Liepājas pašvaldībai, kura joprojām ir uzņēmuma mazākuma akcionārs un kurai pieder vairāk nekā trešā daļa uzņēmuma akciju, līdz šim nav izdevies tikt pie peļņas daļas.


2021.gadā, piemēram, Liepājas autobusu parka peļņa bija 3,6 miljoni eiro.


Ja akciju sabiedrības valde būtu lēmusi par peļņas sadali, pašvaldības budžetā ieplūstu vairāk nekā miljons eiro.

Taču uzņēmuma valdē ir tikai vairākuma akcionāru – Andra Šķēles un Aināra Šlesera ģimenēm pastarpināti piederošās SIA "LAP1R" – pārstāvji. Viņu lēmums gan pērn, izvērtējot 2021.gada peļņu, gan arī iepriekš ir bijis "novirzīt peļņu attīstībai".


To portālam irliepaja.lv apliecināja arī akciju sabiedrības "Liepājas autobusu parks" valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns:


"Sabiedrības akcionāru sapulcē, kurā tika izskatīti jautājumi, tai skaitā par 2021. gada rezultātiem, tika pieņemts lēmums 2021. gada peļņu nesadalīt, to novirzot sabiedrības attīstībai. Minētā informācija ir attēlota sabiedrības 2021. gada pārskatā un ir pieejama publiski".


Jautāts par prognozējamo 2022.gada peļņu, Krongorns saka: "Attiecībā uz informāciju par 2022.gada provizorisko peļņu salīdzinājumā ar 2021. gada peļņu, vēlos norādīt, ka šobrīd tiek apkopoti dati, taču visiem zināmo ekonomisko apstākļu izmaiņu dēļ, 2021. gada rezultāts netiks sasniegts.


Pēc visu datu apkopošanas tie tiks iekļauti sabiedrības 2022. gada pārskatā, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, būs publiski pieejams".


Arī bijušais Liepājas pašvaldības pārstāvis Liepājas autobusu parka padomē, pašreizējais Saeimas deputāts Atis Deksnis sarunā ar portālu irliepaja.lv apliecināja, ka gan laikā, kad viņš bija uzņēmuma padomē (no 2020. gada līdz 2022.gada novembrim), gan arī pirms tam aicinājums dalīt autobusu parka peļņu tradicionāli beidzies ar valdes lēmumu to tomēr nedarīt.

Visticamāk tieši tāpēc, ka pašvaldība kā mazākuma akcionārs nevar ietekmēt peļņas sadali, tika apsvērta akciju pārdošana.

Pirms diviem gadiem – 2021.gada janvārī domes Finanšu komitejas sēdē – deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt pašvaldības līdzdalības izvērtējumu kapitālsabiedrībās, ko bija sagatavojis zvērinātu advokātu birojs "Kreics & Partneri" un kurā bija ieteikts izbeigt pašvaldības līdzdalību akciju sabiedrībā "Liepājas autobusu parks". Pašvaldības izpilddirektoram tika uzdots organizēt lēmuma izpildi, kas nozīmē arī pašvaldībai piederošo 218 650 Liepājas autobusu parka kapitāla daļu (akciju) pārdošanu.


Tas joprojām nav noticis, jo, kā atzina Deksnis, acīmredzot sakarā ar milzīgajām tirgus svārstībām, ir grūti noteikt akciju īsto vērtību. Līdz ar to lēmums par akciju pārdošanu kavējas.


Uzziņa
No Konkurences padomes 2022.gada 29.marta lēmuma par Konkurences likuma pārkāpuma konstatēšanu "Liepājas autobusu parka" darbībās, redzams, ka uzņēmuma mazākuma akcionārs (34,85%) ir Liepājas pašvaldība, bet 59,83% akciju pieder SIA "LAP1R", kas, pēc "Firmas.lv" datiem, pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (33%) ģimenēm.