Noslēdzies iepirkuma konkurss par telpu un kāpņu atjaunošanu ēkā Dārza ielā 4/8. Tajā uzvarējusi un līguma slēgšanas tiesības ieguvusi SIA "Mūrnieks" par 73 203, 35 eiro bez PVN.

Iepirkuma konkursam bija pieteikušies divi uzņēmumi – "Mūrnieks" un "Kurzemes būvserviss". "Kurzemes būvserviss" piedāvāja augstāku līgumcenu (79 482, 86 eiro).

Plānots atjaunot divas telpas, kurās veiks iekšējo inženiekomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, apkure, ventilācija, elektroapgāde, vājstrāvas tīkli) tīklu izbūvi, sienu siltināšanu un apdari, jumta siltināšanu no telpu puses, stikla logu nomaiņu uz PVC logiem, ārdurvju nomaiņu, iekšdurvju iebūvi, ierīkos grīdas segumu kā arī esošo metāla kāpņu margu un galerijas dēļu seguma demontāžu un jaunu ārējo kāpņu izbūvi.

Liepājas Kultūras pārvaldes mājaslapā sniegtā informācija vēsta, ka lietišķās mākslas centrā var sastapt meistarus no lietišķās mākslas studijām "Kursa", "Liepava" un "Zītars", kuri pārzina mūsu nemateriālo kultūras mantojumu. Te darbojas audējas, rokdarbnieces un dzintara apstrādātāji, organizējot dažādu lietišķās mākslas prasmju apgūšanu radošajās darbnīcās, demonstrēšanu un citas aktivitātes.

Turpat blakus, Dārza ielā 10, tiks veidots radošo industriju centrs. Pirms nedaudz vairāk kā gada, 3.septembrī, Liepājas domes Finanšu komitejas deputāti atbalstījuši ieceri attīstīt šādu centru. Šajā ēkā plānots, ka būs kafejnīca, namā mītošo kopienu tikšanās vieta, kas reizē būs vieta izstādēm, semināriem, bet pēc darba – ballītēm. Vieta tiks atvēlēta arī nupat Jaunliepājā atvērtā zinātkāres centra ZINOO ("Zili brīnumi") otrajai kārtai. Neiztikt arī bez birojiem un koprades telpām. Trešajā stāvā paredzēta vieta prototipēšanai, izmēģinājumu laboratorijām video, audio, tekstila apstrādei, kinētikai un alternatīvo enerģiju meklējumiem, bioloģijas, ķīmijas eksperimentiem.