Liepājas Amatu mājā, Dārza ielā 4/8, līdz 17. jūlijam ikviens adītpratējs aicināts piedalīties projektā "Šalle Latvijai".

Projekta laikā kopadīšanā piedalījušies vairāk kā 1000 cilvēku un uzadīta gandrīz 80 metrus gara šalle. Kopumā šalle ir apceļojusi 30 pilsētas un pagastus. Projekts "Šalle Latvijai" ir adītājas Līgas Rušiņas iniciatīva un ideja apvienot vienā lielā adījuma kopdarbā Latvijas adītājas.

Ieadīt savas rindiņas lielajā kopdarbā iespējams katru darba dienu un arī sestdienās no pulksten 10 līdz 17. Līdzi jāņem darboties prieks un dzija no saviem krājumiem. Pieteikšanās un laika rezervēšana, zvanot 26541424.

Projekts sākās 2021. gada 11. novembrī ar sagatavotu video interneta vietnes Facebook oficiālajā lapā. Tajā pašā dienā tika uzadīti pirmie 50 centimetri un nodoti nākamajam adītājām Vidzemē – Siguldā, Saulkrastos, Mālpilī, Cēsīs, Valmierā, Piebalgā. Tad ceļš veda uz Latgali, kur tika noadīta iespaidīga metrāža. Lielu pienesumu deva Aglonas, Daugavpils un Jēkabpils organizatori, kas iesaistīja arī dažāda vecuma skolēnus. Tad sekoja Zemgale – Jelgava, Iecava, Dobele un šobrīd adīšanas stafete nonākusi  Kurzemē. Pēc Liepājas posma šalle tiks nodota Pāvilostas adītājām.

Kopā ar adījumu ceļo arī ādas albums, kurā katrs individuālais vai apvienoto grupu adītājs var veikt ierakstu, atzīmējot datumus, kad adījums pie viņiem nonācis, kā ar ierakstīt novēlējumu Latvijai, vai uzmundrināt nākošos adītājus. Tāpat pēc brīvas izvēles var ierakstīt, kāds raksts un krāsa tiks ieadīts kopējā šallē un kāda emocionālā, etnogrāfiskā vai cita nozīme ir izvēlētajam rakstam un krāsai. Ir pierakstīti jau divi albumi un Liepājā jau sāks rakstīt trešo albumu. Rīgas posms iecerēts kā pēdējais un paredzēts oktobra beigās.

Adījumu veido 160 valdziņi. Katra adītāja izmanto savos krājumos esošo dziju. Vēlams izvēlēties dziju, kuras biezuma specifika ir 300 līdz 500 m uz 100 gramiem. Adījums ceļo kopā ar apaļadatām, 4,5 mm, 150 cm garu auklu un metāla adatām, kuras būs jāsterilizē ar pieejamiem līdzekļiem pirms un pēc nodošanas nākamajam adītājam. Mašīnadītājas veic adījuma pārnešanu uz mašīnas, uzlasot pa vienam valdziņam no auklas. Pēc savas daļas uzadīšanas, adītāja pārnes vaļējos gala rindiņas valdziņus atpakaļ uz auklas.


Publicitātes foto.


Sākumā šalle ceļoja arī no rokas rokā uz cilvēku mājām, bet paliekot smagākai organizatori pieņēma lēmumu, ka šalle tiks adīta konkrētās vietās – amatu mājās, kultūras namos, bibliotēkās, skolās, radošajās darbnīcās.

Projektā ir uzaicināti pievienoties ar savu atsevišķo šalles daļu diasporas latvieši Lielbritānijā un Īrijā. Lielbritānijā tiek adīta Latviešu diasporas posms "Šalle Latvijai". Latvieši iesaistās ar lielu prieku un entuziasmu. Sarežģītās loģistikas dēļ metrāža nav sasniegta tik liela, bet ir ļoti skaista un rakstu rakstiem izrakstīta. Novēlējumi albumā ir mīlestības pilni pret Tēvzemi, lai arī tautieši jau ilgu laiku ir emigrējuši.

Projekta mērķis ir rokadīšanas un mašīnas adīšanas tehnikā, viena gada garumā, radīt unikālu adījumu – šalli, kas savā neatkārtojamā veidā atspoguļotu visas Latvijas adītāju prasmes, katra novada individuālo krāsu un rakstu izpratni. Vienot iedzīvotājus kopīgam mērķim, nodot adīšanas prasmes no paaudzes uz paaudzi, apzinoties un novērtējot katra ieguldījumu. Kopdarba unikalitāte izpaudīsies nepārtrauktajā adījumā (izņemot diasporas pievienoto  gabalu), kas stafetes veidā, nododot no viena adītāja otram, parādīs ne tikai radošo prasmju esamību, bet arī iznesīs mūsu emocionālo ieguldījumu, uzticēšanos, toleranci un cieņu pret iepriekšējo un nākošo kopdarba dalībnieku, kā arī pret sabiedrību kopumā.


Adījums tika iesākts ar Lielvārdes jostas fragmentu un tiks pabeigts ar Lielvārdes jostas fragmentu, kā gudrības un spēka avots mūžīgam Latvijas amatniecības prasmju turpinājumam. Tālākā adījuma stilistika tiks veidota atkarībā no katra individuālā adītāja redzējuma, no katra gada gājuma un paaudzes etnogrāfiskā vai mūsdienīgā skatupunkta. Mēs vēlamies redzēt, gan prasmīgu roku izvēlētu krāsu un rakstu tehniku, gan mūsdienīgu adījumu, gan arī neveiklu un bērnišķīgu pirmo valdziņu tekstūru. Tādā veidā caur atšķirīgo katrā indivīdā, atrast kopējo un vienojošo.


Projekta Facebook oficālājā grupā "ŠALLE LATVIJAI darbošanās grupa" notiek aktīva līdzdalība, kurā adītājas informē par savu veikumu, dalās ar fotoattēliem, interesantiem stāstiem vai piedzīvojumiem sakarā ar projektu. Kā arī šajās grupā var atrast kontaktus, katra reģiona pārstāvjiem, kuri būs palīgi gan loģistikas jautājumos, gan arī komunikācijas jautājumos. Projekta ietvaros ir piesaistīti brīvprātīgie palīgi, kas palīdz organizēt darbu un nodrošina ar nepieciešamajiem materiāliem un transportu.


Pēc adīšanas noslēguma 2022. gada novembra pirmajā nedēļā adījumu sakops un nodos ekspozīcijā Jaunajā Mežaparka estrādē. Savukārt 2024. gadā to dāvinās Latvijas Etnogrāfiskajam Brīvdabas muzejam, kad muzejs svinēs 100 gadu jubileju. 2023. gada vasarā gala rezultāts kopā ar albumu atkal apceļos Latviju, kur to varēs apskatīt un interaktīvas ekspozīcijas laikā iepazīties ar kopējo veikumu, atrast savu unikālo rindiņu, kā arī izlasīt ierakstus albumā un mēģināt atšifrēt tos šallē.

Vairāk informācija par projektu: Nodibinājuma "Šalle Latvijai" vadītāja Līga Rušiņa, t.nr. 28115169; sallelatvija@gmail.com.