Maija beigās ekspluatācijā ir pieņemtas ēkas Dārza ielā 4/8 daļas pārbūve.


Ēkas daļā, kur kādreiz atradusies garāža, sadzīves telpas un neizmantots mansards, ir izveidotas telpas uzņēmējdarbībai un biznesa inkubatoram.

Būvprojekta ietvaros pirmajā stāvā izbūvēts plašs ieejas mezgls (alumīnija konstrukcijas ieejas durvis ar stiklotu sienu), pacēlājs/lifts uz mansarda stāvu, labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, inventāra noliktava un biroju telpas septiņām darba vietām.

Mansardā daļā ir izveidotas biroju telpas piecām darba vietām, sapulču telpa un labierīcības, kā arī katlu telpa.

Pirms tam demontētas nevajadzīgās un traucējošās ēkas daļas konstrukcijas un būvelementi, aizmūrēti nevajadzīgi logi/ailas.

Ēkas daļā ir nodrošinātas visas nepieciešamās inženierkomunikācijas, iekštelpās un ārpusē risinātas vides pieejamības prasības, savukārt gādājot par energofektivitātes prasībām, siltinātas ārsienas un jumta slīpnes.

Kopējā jauno telpu platība ir vairāk nekā 350 kvadrātmetru. Daļu no tām paredzēts iznomāt LIAA biznesa inkubatora vajadzībām, kur attīstīties jauniem komersantiem. pārējās telpas paredzētas komersantiem un par tām pašvaldība organizēs nomas tiesību izsoli.

Iepriekšējos gados citās ēkas daļās Dārza ielā 4/8 ir veikta citu telpu izbūve - Liepājas amatnieku vajadzībām un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem; ārpusē izbūvētas ieejas kāpnes, kā arī atjaunots jumts, jumta konstrukcijas un veikti siltināšanas darbi.

Šis būvprojekts īstenots ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” līdzekļiem

Uzziņa

Ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Būvnieks: "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks" SIA
Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WS"
Būvuzraugs: SIA "LIKOR"; Andis Jēkabsons