Liepājas domes deputāti aizvadītajā nedēļā pastāvīgo komiteju sēdēs atbalstīja lēmumu noslēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par pārstāvniecības izveidošanu Liepājā, Dārza ielā 4/8 un noteica telpu nomas maksu.


Līdz šim Dārza ielā 4/8 atradās LIAA Liepājas biznesa inkubators, kas pēc sadarbības līguma noslēgšanas turpinās savu darbību, jo Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma ir paredzējusi finansējumu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai. Taču finansējumu saņēmēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, sadarbojoties ar pašvaldību, vēlas veidot pārstāvniecību.


Kā portālu irliepaja.lv informēja Biznesa inkubatora vadītāja Vita Liepiņa, tad pārstāvniecības izveide nav tikai formāls akts, tas darīts ar mērķi tuvināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru reģioniem.


"Turpināsim līdzšinējo darbību, proti, atbalstīsim jaunas biznesa idejas, palīdzēsim izveidot un attīstīt jaunus uzņēmumus, taču līdz ar pārstāvniecības izveidi ne tikai pirmsinkubācijas un inkubācijas, bet visi LIAA pakalpojumi būs tuvāk un vieglāk pieejami Liepājai un Dienvidkurzemes reģionam," sacīja Liepiņa.