Deputāti Pilsētas attīstības komitejā lēma par tehniskās dokumentācijas izstrādi Liepājas biznesa inkubatora Dārza ielā 4/8 iekštelpu rekonstrukcijai.

Kā sēdē skaidroja Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece Laura Lipska, dokumentācijas izstrāde nepieciešama, lai pašvaldība varētu turpināt attīstīt šā gada 16.februārī Dārza ielā 4/8 atklāto Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Liepājas biznesa inkubatoru.

Kā skaidroja Lipska, šobrīd tiek plānots turpinājums Dārza ielas 4/8 attīstībai, kas paredz telpu rekonstrukciju ap 300 m2 platībā. Telpas tiks pielāgotas radošo industriju nozaru vajadzībām. Tiks izstrādāts telpu ekspluatācijas plāns, lai varētu nodrošināt komersantus ar atbilstošām telpām un infrastruktūru saimnieciskās darbības veikšanai un jaunu darbavietu radīšanai.

Pēc Lipskas sacītā, tālākā nākotnē Dārza 4/8 plānots savienot arī ar blakus esošo Dārza 10.

Finansējumu telpu rekonstrukcijai tiek plānots piesaistīt, 2018.gada beigās iesniedzot projektu atbalsta programmā “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde nepieciešama ne tikai lai īstenotu būvdarbus, bet arī lai to pievienotu projektu pieteikumam iesniegšanai finanšu devējam, kurš lemj par finansējuma piešķiršanu. Viens no būtiskajiem nosacījumiem finanšu saņemšanai ir augstas gatavības būvprojekti, skaidroja Lipska.   

Finansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei paredzēts pašvaldības budžetā.