Papildināts ar jaunu informāciju. Liepājas domes 13.jūlija sēdē deputāti pieņēma lēmumu lūgt Ministru Kabinetu atļaut paplašināt Dārza ielas biznesa inkubatora funkcijas.

Kā skaidroja domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, lēmums nepieciešams, lai teritorijā Dārza ielā 4/8, Dārza ielā 7A, Dārza ielā 10 un Dārza ielā 11, ko Ministru Kabinets (MK) ar mērķi attīstīt izglītības un sociālos pakalpojumus gandrīz pirms desmit gadiem nodeva pašvaldībai, būtu iespēja īstenot pārvaldes investīciju plānā iekļauto projektu "Radošo industriju attīstība, veicinot kultūrā un radošumā balstītu uzņēmējdarbību Dārza ielā, Liepājā".

Pašvaldība paredzējusi bijušo kazarmu ēku pārbūvēt par biroju ēku un garāžu – par ražošanas ēku. Šāds lēmums nesaskan ar MK rīkojumā norādīto ēkas izmantošanas mērķi.

Kā uzskata Attīstības pārvalde, funkciju paplašināšana veicinās Dārza ielas radošo industriju inkubatora attīstību, veicinot kultūrā un radošumā balstītu uzņēmējdarbību.

Pagaidām gan neviena konkrēta "kultūrā un radošumā balstītas uzņēmējdarbības" investīciju projekta nav padomā ne pašvaldības Attīstības pārvaldei, ne Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) konsultantam un inkubatora vadītājam Atim Egliņam-Eglītim.

Papildināts. Kā pēc ziņas publicēšanas portālam skaidroja Egliņš-Eglītis, viņam tomēr ir informācija par šādiem uzņēmējdarbības veicināšanas projektiem un aktivitātēm Dārza ielas kvartālā, ko paredzēts īstenot un kas tiek īstenoti:

Iesniegts projekts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā sadarbībā ar Kuldīgas, Klaipēdas pašvaldībām, Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslinieku rezidenci. Partneris Liepājas Radošo industriju klasteris. Projekts paredz veicināt radošo uzņēmējdarbību un radīt laboratorijas.

Sagatavošanā ir projekts sadarbībā ar Klaipēdas pašvaldību radošo personu (freelanceru) nodarbināšanai un kompetenču pilnveidei, aprīkojuma iegādei, ko paredzēts iesniegt EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentā. Partneris – Liepājas Radošo industriju klasteris.

Liepājas Kultūras pārvalde īsteno programmas "Radošā Eiropa" projektu "Future Diverscities", kas paredz attīstīt radošu personu un uzņēmēju ekosistēmu un sadarbību Eiropas kontekstā – tajā skaitā Liepājā

Pašlaik jau LIAA Liepājas biznesa inkubatorā ir uzņemti 35 uzņēmumi un biznesa ideju autori, kuri pārstāv dažādas nozares.

Detalizēti ar LIAA Liepājas biznesa inkubatora pirmā pusgada darba rezultātiem plānots iepazīstināt žurnālistus 29. augustā.