Lai attīstītu jaunu un mūsdienīgu dzīvojamo fondu Liepājā, ceturtdien, 22. februāra, domes sēdē Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes deputāti lēma par tehniskās dokumentācijas izstrādes uzsākšanu publiskās infrastruktūras izveidei Klaipēdas ielas mājokļu apbūves teritorijā, informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātajam lokālplānojumam, Klaipēdas ielas 138 teritorijā pārskatāmā nākotnē paredzēts attīstīt pilsētā nepieciešamo jaunu un mūsdienīgu mājokļu būvniecību.

"Šodienas domes lēmums ir būtisks priekšnosacījums, lai risinātu dzīvojamā fonda jautājumu Liepājā. Līdz ar uzņēmējdarbības, ražošanas un vispārējas dzīves kvalitātes attīstību mūsu pilsētā aug arī pieprasījums pēc kvalitatīviem, ģimenēm piemērotiem mājokļiem. Tehniskās dokumentācijas izstrāde ir secīgs solis, lai piesaistītu nekustamā īpašuma attīstītājus un pārskatāmā nākotnē šo skaisto vietu, jaunu dzīvojamo rajonu netālu no pludmales par savām mājām varētu saukt ap 1000 esošo un topošo liepājnieku," norāda Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Lai varētu piesaistīt investorus, priekšnosacījums ir publiskās infrastruktūras, piemēram, inženierkomunikāciju un ielu tīkla izveide. Izstrādāta tehniskā dokumentācija ļaus pašvaldībai veikt nākošos secīgos soļus, lai uzsāktu pamata publiskās infrastruktūras izbūvi minētajās teritorijās.

Tehniskās dokumentācijas izstrādes procesu koordinēs Liepājas Centrālās administrācijas Attīstības pārvalde un Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas Komunālā pārvalde".  

Precīzas izmaksas tehniskās dokumentācijas izstrādei būs zināmas pēc iepirkuma procedūras veikšanas.

Klaipēdas ielas 138 teritorija atrodas pie pilsētas dienvidu robežas starp Pērkones kanālu un Baltijas jūru 25,4 hektāru platībā. Zemesgabals robežojas ar Vētru ielu ziemeļos un pilsētas robežu dienvidos, tā vidusdaļā atrodas fortifikācijas būve – Liepājas cietokšņa baterija Nr. 8 jeb Dienvidu forti. Teritorijas ziemeļu daļa paredzēta publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, bet lielākā daļa no plānojuma teritorijas atvēlēta mājokļu attīstības funkcijai. Ziemeļu daļā paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve – pie Klaipēdas ielas nosakot ēku maksimālo atļauto augstumu līdz deviņiem stāviem, pakāpeniski uz jūras pusi pārejot līdz piecu stāvu apbūvei. Savukārt dienvidos paredzēta mazstāvu dzīvojamo māju apbūve līdz trīs stāvu augstumam. Plānojuma centrālā daļa atvēlēta atpūtai, apstādījumiem un rekreācijai.