Precizēts. Ir noslēdzies pašvaldības izsludinātais iepirkuma konkurss par 10. vidusskolas remontu pēc ugunsgrēka. Remontdarbus veiks SIA "Būvnieks".

Kompānija to darīs par līgumcenu 88 128,45, ieskaitot finanšu rezervi 10% apmērā no līgumcenas (bez PVN).

Iepirkuma konkursam bija pieteikušies trīs pretendenti. Augstāko līgumcenu piedāvāja SIA "UPTK" 93 084 eiro apmērā. SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks" par veicamajiem remontdarbiem piedāvāja nedaudz zemāku līgumcenu – 88 128 eiro. Vslētāko cenu par darbiem piedāvāja SIA "Mūrnieks", kas sākotnēji arī ieguva līguma slēgšanas tiesības.

Pēc saņemtajām pretenzijām, iepirkumu komisija veica atkārtotu piedāvājumu vērtēšanu un detalizēti pārbaudīja SIA "Mūrnieks" atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. Pārbaudē konstatēta piedāvājuma neatbilstība vienai no prasībām. Līdz ar to komisija 1.aigustā pie\nēma lēmumu izslēgt pretendentu SIA "Mūrnieks" no dalības iepirkumā un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks" par kopējo līgumcenu 88 128,45 eiro, ieskaitot finanšu rezervi 10% apmērā no līgumcenas, neskaitot PVN.

Iepriekš rakstījām, ka, pamatojoties uz nolikuma tehnisko specifikāciju, plānotie, galvenie veicamie darbi būs ķieģeļu skursteņa remonts, trešā stāva pārseguma bojāto koka konstrukciju nomaiņa,  trešā stāva pārseguma siltināšana, iekšējo elektrotīklu atjaunošana un gaismekļu nomaiņa, ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu aizšūšana, griestu, sienu un grīdu atjaunošana. Remontdarbu izpildes termiņš paredzēts 30 dienu laikā no līguma slēgšanas dienas.