Liepājas dzimtsarakstu nodaļas  vadītāja Indra Štāle, atbildot uz portālā irliepaja.lv izteikto jautājumu "Vai tā tam ir jābūt?", sniegusi atbildi.

Nodaļas vadītāja Indra Štāle ar domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas starpniecību skaidro:

"Ar bankas norēķinu kartēm dzimtsarakstu nodaļā var norēķināties jau no šodienas,  1.februāra. To var darīt tāpat kā līdz šim – 1.stāvā kases telpās, jo diemžēl, ievērojot likumdošanu, citās telpās norēķini nav iespējami. Parasti ikdienā Dzimtsarakstu nodaļā nav rindas, gadījumi, kad vienlaicīgi vēlas norēķināties par pakalpojumiem trīs cilvēki, ir ļoti reti, un parasti tas neaizņem vairāk par piecām minūtēm.

Pieņemšana ir noteikta otrdienās un ceturtdienās no pulksten 13 līdz 17. Tās ir dienas, kad rīta cēlienā veicam savus darba pienākumus: sagatavojam dokumentus par civilstāvokļa aktu reģistriem, veicam labojumus un papildinājumus, sagatavojam personu uzvārda, vārda un tautības maiņas lietas un veicam citus ikdienas pienākumus.

Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā reģistri glabājās 100 gadus. 2017. gadā no 3333 grāmatām sniegtas 5603 ziņas par civilstāvokļa reģistriem un izsniegti dažādi citi apliecinošie dokumenti. Informācija ir konfidenciāla un aktualizējama PMLP Iedzīvotāju reģistrā, ko nedrīkst veikt apmeklētāju klātbūtnē.

Trešdienās un piektdienās pieņemšana ir no pulksten 8.30 līdz 12.30, abu dienu otrajā pusē veicam iepriekš minētos darba pienākumus, kā arī šajās dienās notiek laulību reģistrācija. Sestdiena ir laulību reģistrācijas diena un līdz ar to  brīvdiena – pirmdiena.

Atbildot uz jautājumu par to, kādi remontdarbi norisinās dzimtsarakstu nodaļas priekšpusē, pēc apstiprinātā būvprojekta tiek veikti teritorijas labiekārtošanas darbi – mainītas flīzes un izbūvēta uzbrauktuve, lai pie mums ērti var nokļūt jaunās ģimenes ar ratiņiem un cilvēki ar kustību traucējumiem. Lielo lietavu dēļ darbi ir pārtraukti, tiklīdz būs iespējams, tā darbi tiks atsākti".

Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls savukārt portālam raksta:

"Lielā ielā 1a pagājušā gada novembrī ir uzsākti darbi, lai īstenotu SIA "Kokile" izstrādāto teritorijas labiekārtošanas projektu.

Pasūtītājs ir Dzimtsarakstu nodaļa, būvnieks SIA "Mūrnieks". Pašlaik darbi nenotiek laika apstākļu dēļ – līdz maijam būvlaukumā turpināsies tehnoloģiskais pārtraukums.

Labiekārtošanas projekts paredz izbūvēt pandusu, kas ir ļoti nepieciešams vides pieejamības risinājums, atjaunot kāpnes, veidot apstādījumus, apgaismojumu un citu labiekārtojumu".