Martā noslēgušies vairāki iepirkumi, tostarp par tiesībām no pludmales teritorijas savākt un izvest jūras zāles un izskalojumus.
 
Vienīgais dalībnieks šajā iepirkumā bijis uzņēmums "CTB", kurš iepriekš šādu pakalpojumu nav piedāvājis, bet darbus veikt būtu gatavs par 56 860 eiro. Pēc Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālista Aigara Štāla sacītā, līgums ar uzņēmumu vēl nav noslēgts.

Tomē ar SIA "CTB" ir atzīta par iepirkuma uzvarētāju un tuvāko nedēļu laikā līgums tiks noslēgts.

"Līgums būs spēkā vienu gadu. Maksāsim tikai par paveikto – savāktajām un aizvestajām jūras zālēm un izskalojumiem," komentēja Štāls.


Iepriekš šo darbu veikusi SIA "Tranzīts L".

Ar rezultātu noslēdzies arī iepirkums par tiesībām veikt lietusūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšanas darbus Liepājā.

Šajā iepirkumā, kā informēja Štāls, lēmums par uzvarētāju ir pieņemts, par to atzīts SIA "Kurzemes būvserviss", kura piedāvātā cena par pakalpojumu ir 251 691,76 eiro.

"Pašreiz esam līguma noslēgšanas procesā. Līgums būs uz diviem gadiem. Līguma summa 251 000 eiro gadā, taču samaksa notiks pēc paveiktā darba – ko uzņēmējs pēc Komunālās pārvaldes norādēm (pasūtījuma) paveiks lietus kanalizācijas, sūkņu stacijas, attīrīšanas iekārtu un citu elementu uzturēšanā," skaidroja Štāls.


SIA "Kurzemes būvserviss" šo darbu veicis arī iepriekšējos trīs gadus par kopējo līgumcenu 627 517, 44 eiro, neskaitot PVN.