Domes ārkārtas sēdē 4.augustā deputāti pieņēma lēmumus par līdzfinansējuma piešķiršanu sešiem Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektiem.

Atbalstīta tika pašvaldības dalība projektā "Dzintara krasts" ("Amber Coast").

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 144 627 eiro, no kurām Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansējums (85% apmērā) ir 122 932,95 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums (15% apmērā) – 21 694,05 eiro. No tām 2017.gadā plānoti 10 302 eiro, 2018.gadā 11 392,05 eiro.

Pašvaldībai arī jānodrošina projekta priekšfinansējums pilnā apjomā.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros atbalstīta arī Kultūras pārvaldes dalību projektā "Baltijas gravitāte – kultūras un radošo industriju attīstība un starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (tā sauktais Dārza ielas radošo industriju centra projekts).

Projekta kopējās izmaksas plānotas 199 072 eiro, no kurām Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansējums (85% apmērā) ir 169 211,20 eiro un pašvaldības līdzfinansējums (15% apmērā) – 29 860,80 eiro. 2017.gadā plānots tērēt 21 819,15 eiro, 2018.gadā – 8041,65 eiro. Tāpat pašvaldībai jānodrošina projekta īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums pilnā apmērā.

Atbalstīta tika arī Izglītības pārvaldes dalība projektā "Līdera prasmju attīstība nodarbinātības iespēju uzlabošanai" un apstiprinātas projekta kopējās izmaksas 58 700 eiro, no kurām pašvaldības līdzfinansējums – 8 805 eiro. Tāpat tiks nodrošināts projekta priekšfinansējums – 2017.gadā 49 895, eiro.

Pašvaldības policija, savukārt, piedalīsies projektā "Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē" ("Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic seashore").

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 38 837,63 eiro, no kurām pārrobežu sadarbības programmas finansējums (85% apmērā) ir 33 011,98 eiro, pašvaldības līdzfinansējums (15% apmērā) – 5 825,65 eiro (2017.gadā – 5 758,18 eiro, 2018.gadā – 67,47 eiro).

Jānodrošina arī nepieciešamais priekšfinansējums.

Atbalsts tika arī dalībai projektā "Saredzi citādāk" ("See Another Way"), kura kopējās attiecināmās izmaksas ir 85 261,85 eiro, no kurām pārrobežu sadarbības programmas finansējums (85% apmērā) ir 72 472,58 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums (15% apmērā) – 12 789,27 eiro*) (2017.gadā – 9063,19 eiro, 2018.gadā – 3726,08 eiro). Tāpat pašvaldībai jānodrošina nepieciešamais priekšfinansējums.

Arī Sociālais dienests saņēma deputātu atbalstu dalībai projektā "Sievietes un bērni – pasargāti savā pilsētā" ("Women and Children – Safe in their City"). Šī projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 9 167,96 eiro, no kurām pārrobežu sadarbības programmas finansējums ir 7 792,77 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 1 375,19 eiro.

Pašvaldībai jānodrošina arī projekta priekšfinansējums.

Visos projektos Liepājas pašvaldība sadarbojas ar vairākiem partneriem.

*) Domes sēdē gan izskanēja, ka viens no sadarbības partneriem šajā projektā atsaucis savu dalību, līdz ar to palielinājies Liepājas domes līdzfinansējuma apjoms – līdz 17 000 eiro.