Pastāvīgajā Finanšu komitejā ceturtdien, 17.jūlijā, deputāti akceptēja priekšlikumus par vairāku nekustamo īpašumu atkārtotu nodošanu izsolei.

Visi šie īpašumi tiks piedāvāti izsolē, par 20% samazinot cenu.

Viens no tādiem ir pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Liepu ielā 9, kas sastāv no zemesgabala 1629 kvadrātmetru patībā un divām ēkām. Īpašumu paredzēts nodot izsolei par nosacīto cenu 284 600 eiro (2012.gada 12.martā īpašums pēc mācību centra "Buts" lūguma bija nodots izsolē par 379 910 eiro (Ls 266 300), taču nepieteicās neviens, arī pats "Buts".

Arī nekustamais īpašums Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A, kas netika pārdots izsolē 26.maijā, tiks otrreiz nodots izsolei par sākuma cenu 345 125 eiro.

Nekustamais īpašums Sporta ielā 16 sastāv no zemesgabala 1866 kvadrātmetru platībā un kādreizējās tuberkulozes slimnīcas ēkas (to vērtība ir 265 440 eiro). Savukārt nekustamais īpašums Saules ielā 15A sastāv no zemesgabala 2657 kvadrātmetru platībā un trim ēkām, īpašuma kopīgā vērtība ir 79 685 eiro.

Otrreizējai izsolei tiks nodots arī nekustamais īpašums Ložmetējnieku ielā 6, kas sastāv no zemesgabala 7262 kvadrātmetru platībā platībā un dzīvojamās ēkas, šoreiz īpašums tiks piedāvāts par 78 545 eiro.

Lēmumi vēl jāapstiprina domes sēdē.