Ar pilsētas domes 16.maija lēmumu nolemts vēlreiz nodot izsolei pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A.

Abas adreses ir saistītas vienā ēku kompleksā, un sastāv no zemesgabala 1866 m2 platībā; namīpašuma (slimnīcas ēka), zemesgabala 2657 kv.m2 platībā un trim saimniecības ēkām.

Izsolāmās mantas nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) noteikta 321 000 eiro (nekustamā īpašuma Sporta ielā 16 cena – 212 000 eiro; nekustamā īpašuma Saules ielā 15A cena – 109 000 eiro).

Pašvaldība jau 2014.gadā mēģināja īpašumu pārdot izsolē, bet nesekmīgi. Toreiz tā nosacītā cena bija 345 125 eiro.