Svētdiena,
14.aprīlis
Strauja, Gudrīte

Tēmas "G.Kopštāla atmiņas" raksti