Viens no DI plāna objektiem top Salmu ielā. Projekta vizualizācija.


Pašvaldības Finanšu komiteja ceturtdien, 15. jūlijā, apstiprināja domes Attīstības pārvaldes sagatavoto lēmumprojektu par grozījumiem 2018. gada 15. marta lēmumā "Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017. – 2020. gadam saskaņošanu".

Grozījumu būtība ir atteikties no uzsāktās pārbūves Reiņu meža ielā 12 – 44, kur bija plānots ERAF finansētu projekta ietvaros, izveidojot Jauniešu māju 12 bērniem (bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem) vecumā no 15 līdz 17 gadiem.

Projekta realizācija paredzēta līdz 2021. gada 31. decembrim.

Pret uzsāktajiem būvdarbiem iebilda dzīvokļu īpašnieki, kuri bija pasūtījuši neatkarīgu ekspertīzi, kas pierādīja, ka tiek bojātas koplietošanas telpas. Ēku apsekoja arī būvvalde, un pieņēma lēmumu darbus apturēt.

Kā skaidroja Attīstības pārvaldē, Finanšu komitejā 15. jūlijā pieņemtais lēmums saistīts tieši ar šo būvvaldes lēmumu: "Saskaņā ar Liepājas pilsētas būvvaldes lēmumu, par darbu apturēšanu zonā, kurā tika konstatētas plaisas, tika uzdots pārtraukt darbus līdz plaisu novēršanas risinājuma izstrādei. Lai to risinātu, pasūtītājs veic būvprojekta izstrādi, kas aizņem laiku un ņemot vērā, ka projekta finansējuma apgūšanai ir ierobežots un nav pietiekams, lai pabeigtu būvdarbus objektā, pašvaldība plāno veikt izmaiņas projektā, atsakoties no pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izveides Reiņu meža ielā 12 – 44,


tā vietā nodrošinot līdzīga pakalpojuma sniegšanu Kuldīgas ielā 20, kur ir jau izstrādāts būvprojekts ar gatavību to realizēt".

Sākotnēji ERAF projekta ietvaros DI plāna īstenošanai bija paredzēts izveidot infrastruktūru piecās adresēs – Viršu ielā 9/11, Breikša ielā 16/20, Salmu ielā 53, Kuldīgas ielā 20 un Reiņu meža ielā 12 – 44, taču pēc tam, kā maijā portālu irliepaja.lv informēja ERAF finansējuma pārvaldītāja Centrālā Finanšu līgumu aģentūra (CFLA), saistībā ar Kuldīgas 20 "ir ierosināti vienošanās grozījumi Nr.1, saskaņā ar kuriem darbību plānots izslēgt". Savukārt ar 15. jūlijā pieņemto Finanšu komitejas lēmumu pašvaldība atsakās no jauniešu mājas īstenošanas Reiņu meža ielā 12 – 44, pārceļot ieceri uz Kuldīgas ielu 20.


Lēmuma anotācijā norādīts, ka atteikšanās no Reiņu meža 12 – 44 pārbūves saistīta arī ar to, ka bērnu skaits institucionālajā aprūpē samazinās, jo daļa no bērniem tuvāko divu gadu laikā kļūs pilngadīgi.


Šobrīd DI plānā ir apstiprināts konkrēts finansējuma apjoms konkrētam pakalpojumu vietu skaitam, kas paredzēts Liepājas pašvaldībai infrastruktūras objektu izveidei.  Lēmums paredz saglabāt šobrīd plānoto finansējumu.

Lēmumu par finansējuma saglabāšanu vai samazinājumu būs jāpieņem Sociālo pakalpojumu attīstības padomei, saskaņojot DI plāna grozījumus.