Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs sestdien, 27. aprīlī Liepājas ezerā atklās Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros realizēto laikietilpīgāko un inženiertehniskā ziņā sarežģītāko rezultātu – dabas izziņas pētniecības mazizmēra kuģošanas līdzekli, kas sabiedrībai turpmāk būs pazīstams kā Peldlīdzeklis "AkvaLab Liepāja". Laika posmā no pulksten 15.30 līdz 18.00 ikviens – jaunieši, studenti, pedagogi, vides zinātņu entuziasti, īpaši ģimenes ar bērniem – aicināti iepazīt Peldlīdzekļa "AkvaLab Liepāja" materiāltehnisko bāzi un tā nākotnes perspektīvas, informēja projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

Tā kā uzkāpšana uz Peldlīdzekļa vienlaicīgi būs iespējama ierobežotam cilvēku skaitam, paralēli visas dienas garumā tiks nodrošinātas bezmaksas ar dabas un vides pētniecību saistītas āra darbnīcas un aktivitātes, ko īstenos Dabas māja, Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI), Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) un Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST). Dabas mājas interaktīvo instalāciju ekspozīcija arī būs atvērta apmeklētājiem, savukārt āra darbnīcās varēs apgūt jūrnieku mezglu pamatus un izspēlēt stratēģijas spēli "Jūras pētnieki". LHEI darbnīcā varēs iepazīt svešzemju sugas un uzzināt vairāk par aizsargājamām jūras teritorijām, ekotoksikoloģiju un farmāciju. Savukārt LLKC un ZST darbnīcas būs saistītas ar zivju atpazīšanu.

Peldlīdzekļa nosaukums veidots no salikteņa – latīņu valodas vārda "aqua" ar nozīmi "ūdens" un "laboratorium" ar nozīmi "laboratorija", kas kopā veido nozīmes vārdu "ūdens laboratorija" savukārt vietvārds "Liepāja" iekļauts nosaukumā Peldlīdzekļa atrašanās vietas atpazīstamības veicināšanai nacionālā un starptautiskā līmenī.

"Peldlīdzeklis ir paredzēts tikai izglītības nolūkiem un zinātniski pētnieciskai darbībai un to var arī uzskatīt par izglītības inovāciju vispārizglītojošo mērķu sasniegšanai. Turpmāk tādu priekšmetu kā "Dabaszinības" un "Bioloģija" mācību stundas skolēni kopā ar pedagogiem varēs īstenot uz Peldlīdzekļa, turklāt radniecīgas tēmas apguvei atradīs arī matemātikas un tehnoloģiju jomu pedagogi," akcentē Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieces pienākumu izpildītāja Kitija Kuduma. "Ikdienā, piemēram, ievāksim reālvidē ūdens un tajā esošo organismu – zooplanktonu, fitoplanktonu, bentosa – paraugus ar tādiem ūdens pētniecības rīkiem kā planktona tīkls, batometrs, skrāpis, seki disks un citiem, tāpat arī veiksim tādus fizikālķīmiskus mērījumus par ūdens caurredzamību, pH līmeni, izmantojot pHmetra zondi, skābekļa un citus mērījumus, bet visus iegūtos ūdens organismus atgriezīsim atpakaļ Liepājas ezerā, neradot tiem nekādu kaitējumu," papildina Dabas mājas vides eksperte Sniedze Više.

"Darbs pie Peldlīdzekļa kā vienas no nozīmīgākās Dabas mājas interaktīvās instalācijas uzsākts līdz ar EEZ/N projekta uzsākšanos, tomēr inženiertehnisko risinājumu pielāgošana Liepājas ezeram, arī to uzņēmumu skaits, kas bijuši gatavi iesaistīties objekta realizācijā, aizņēma daudz vairāk laika, kā sākotnēji plānots, turklāt līdzīgi kā Dabas māja veidota kā vides pieejamības objekts, arī Peldlīdzeklī iespēju robežās ievēroti vides pieejamības aspekti," stāsta projekta vadītāja Laura Grundmane. "Peldlīdzeklī iebūvēts arī automatizēts tāds ūdens pētniecības rīks kā akvaskops un to iegremdējot noteiktos gadalaikos un laikapstākļos zemūdens pasauli iepazīt kļūs daudz iespējamāk," atklāj Grundmane.


Plašāk sabiedrība par Peldlīdzekļa "AkvaLab Liepāja" darba organizāciju tiks informēta pēc atklāšanas svētkiem – pagaidām ikviens tiek aicināts sestdien ierasties un gūt priekšstatu par to, ko nozīmē ūdens laboratorija un arī pavadīt brīvdienu ar dabas un vides pētniecību saistītu.

Līdz ar Peldlīdzekļa "AkvaLab Liepāja" atklāšanu noslēdzas arī EEZ/N grantu programmas "Pētniecība un izglītība" projekts "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā". Kopējās projekta izmaksas ir 1 025 341,78 eiro, no kurām 784 386,37 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 138 421,13 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums, bet 102 534,28 eiro Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.