Liepājas valstspilsētas pašvaldība sabiedrības viedokļa noskaidrošanai sagatavojusi saistošo noteikumu projektu par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs. Par sagatavoto saistošo noteikumu redakciju iedzīvotāji var izteikt savu viedokli līdz 14. maijam, informēja Liepājas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Saistošo noteikumu projekts "Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Liepājas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" izstrādāts ar mērķi precizēt, uz kāda normatīvā akta pamata tie izdoti, kā arī precizēt Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāžu nosaukumus atbilstoši jaunajam pašvaldības nolikumam. Noteikumi neparedz nekādas būtiskas izmaiņas līdzšinējā reģistrācijas kārtībā. Tajos atsevišķi izdalīta un aprakstīta pieteikuma iesniegšanas kārtība elektroniski un klātienē.

Saistošie noteikumi noteiks bērnu reģistrācijas kārtību elektroniskajā rindas reģistrā uz pirmsskolas izglītības programmām, pieteikumu prioritāro secību, bērnu uzņemšanas kārtību izglītības iestādēs, bērnu atskaitīšanas kārtību no pirmsskolas izglītības iestādēm.

Iedzīvotāji viedokli par pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu projekta redakciju var izteikt līdz 14. maijam e-pakalpojumu portālā.

Saņemtie viedokļi tiks apkopoti, izvērtēti un atspoguļoti šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.

Ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus var iesniegt arī klātienē Liepājas Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5; nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 vai parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Pašvaldību likums par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas tiek apkopotas pašvaldības mājaslapā.