Ar domes Finanšu komitejas lēmumu apstiprināts 15.septembrī notikušās nekustamā īpašuma Ložmetējnieka ielā 6 atsavināšanas izsoles rezultāts.

Īpašums nosolīts par cenu 79 045 eiro (sākumcena bija 78 545 eiro), un to iegādājusies katoļu organizācija “Chemin Neuf”, kura pirms diviem gadiem jau nopirka nekustamo īpašumu Atmodas bulvārī 15.

Finanšu komitejas lēmums vēl jāakceptē domes sēdē.