Pirms trim gadiem saskaņā ar domes lēmumu demontētais vēsturiskais nams K.Valdemāra ielā 32 šajā pavasarī aizceļojis uz Tāšu muižu, portālu informēja Būvvalde.

Lai noskaidrotu, kāds liktenis ir nojauktajām vēsturiskā centra ēkām Valdemāra ielā 32 un kādā stadijā ir Valdemāra 30 paredzētās mājas būve, portāls uzdeva jautājumu Būvvaldei.

Atgādināsim, ka paplašinot braucamjoslu Valdemāra ielas posmā no Peldu līdz Rožu ielai, tika nojaukti vairāki nami Valdemāra ielā 32.

Savukārt brīvajā zemesgabalā Valdemāra ielā 30, ko pašvaldība bija iznomājusi Jeļenai Vasiļjevai dzīvojamās mājas būvei, darbi bija jāuzsāk līdz 2011.gada 1.novembrim.

Atbildot uz portāla jautājumu, Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls paskaidroja:

"Ēka K.Valdemāra ielā 32B ir demontēta un pārvietota uz divām adresēm: uz Grobiņas novada Medzes pagasta Tāšu muižu; uz Kuldīgu, Leona Paegles ielu 3.

Par demontētās ēkas kokmateriālu un citu detaļu atkārtoto izmantošanu portālam būtu jāvēršas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPI). Ēkas demontāža un materiālu nodošana tālākai izmantošanai notika atbilstoši pieminekļu inspekcijas prasībām. Liepājas pašvaldības bilancē vairs nav ne šis nekustamais īpašums, ne arī ar to saistītā kustamā manta.

2011gada 4.augustā Liepājas dome pieņēma lēmumu par daļas no K.Valdemāra 32B nodošanu Grobiņas novada domes īpašumā bez atlīdzības.

Pirms tam Grobiņas novada pašvaldība vēstulē apliecināja vēlmi un gatavību saņemt demontēto ēku saskaņā ar VKPI atzinumu un pamatojoties uz ēkas K.Valdemāra ielā 32B demontāžas un pārvietošanas tehnisko projektu, kas paredz ēkas daļas pārvietošanu uz Tāšu muižu.

Ēkas daļa Grobiņas novada pašvaldībai tika nodota ar pieņemšanas nodošanas aktu tā paša gada rudenī.

2015. gada pavasarī K.Valdemāra 32B demontētās ēkas daļa, ko bija paredzēts nogādāt Tāšu muižā, no SIA "Komunālā pārvalde" noliktavas arī ir aizvesta uz Tāšu muižu.

No 2011.gada sarakstes ar Grobiņas novada domi izriet, ka ēkas detaļas "paredzēts adaptēt muižas apbūves videi un jumtu ainavai. Būvējot paredzēts atlikt visas labā stāvoklī esošās koka konstrukcijas un trūkstošās pielasīt no citām nojaucamām celtnēm".

Par to, kā veicies ar ēkas fragmentu izmantošanu, vēl jāvaicā Jurim Zviedrānam, kurš kopīgi ar Kristīni Veinbergu 2008.gadā veica K.Valdemāra 32B uzmērījumus un arhitektoniski māksliniecisko izpēti. J.Zviedrāns, cik man zināms, šobrīd saimnieko Tāšos.”

2011.gada 27.oktobrī Liepājas dome pieņēma lēmumu par pašvaldības kustamās mantas, t.i., daļas no demontētās ēkas K.Valdemāra ielā 32B nodošanu bez atlīdzības Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā.

Pirms tam Liepājas pilsētas dome saņēma Kuldīgas novada pašvaldības rakstisku informāciju, ka viņi ir gatavi nojauktās ēkas materiālus pieņemt un izmantot "Kuldīgas vēsturiskās apbūves atjaunošanai".

Ēkas daļa Kuldīgas novada pašvaldībai tika nodota ar pieņemšanas nodošanas aktu tā paša gada rudenī.

Vēl saskaņā ar toreizējo saraksti (ar Būvvaldi, ar VKPI, ar Liepājas domi) demontētās ēkas fragmentus un detaļas bija paredzēts izmantot, apbūvējot M.Dambergam piederošu gruntsgabalu Leona Paegles ielā 3, kas atrodas Kuldīgas vēsturiskajā centrā.

M.Dambergs demontētās ēkas fragmentus un detaļas līdz uzstādīšanai vai izmantošanai apņēmās glabāt noliktavā "Vecvagaros", Rumbas pagastā.

Kā Kuldīgas novada domei un M.Dambergam ir veicies ar solījumiem, vislabāk būtu jāvaicā viņiem pašiem.”

Kas attiecas uzr zemesgabalu Valdemāra ielā 30, Štāls noskaidrojis, ka Jeļena Vasiļjeva pašvaldībai nesen iesniegusi vēstuli, ar kuru atsakās no zemes gabala K.Valdemāra ielā 30 nomas.