No 25. janvāra līdz 31.martam interesenti aicināti iesniegt projektus pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai. Pašvaldība aicina ēku, kas ir kultūras pieminekļi, īpašniekus (valdītājus) pieteikt un izmantot piedāvāto līdzfinansējumu, sagatavojot un iesniedzot savus projektu pieteikumus, informē Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Šis jau būs septītais gads, kopš pašvaldība īsteno atbalsta programmu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Līdzfinansējumam 2021. gadā pilsētas budžetā ir rezervēti 50 000 eiro. Šī summa, iespējams, vēl tiks palielināta.

Plašāka informācija par projektu konkursa nosacījumiem ir pieejama tīmekļvietnes sadaļā Līdzfinansējums ēkām ar kultūras pieminekļa statusu.

Šajā pašā sadaļā ir pieejama arī visa informācija par iepriekšējo gadu projektu konkursa rezultātiem.

Sagatavojot projekta pieteikumu, aicinām konsultēties ar Liepājas pilsētas būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti, tālrunis: 634 04419.

Plānoto izmaksu aprēķins, pirms projekta iesniegšanas, ir jāsaskaņo ar Komunālās pārvaldes būvtehniķi Juri Jākobsonu (Uliha ielā 44, Liepājā, tālrunis: 29 148 047).

Maksimālā atbalsta summa, piedaloties konkursā, vienā reizē, tāpat kā iepriekšējos gados, vienam restaurācijas būvdarbu pieteikumam nedrīkst pārsniegt 20 000 eiro.

Taču ēku īpašniekiem joprojām ir iespēja pretendēt uz līdzfinansējumu vairākus gadus pēc kārtas. Kopējā atbalsta summa šīs programmas ietvaros vienam īpašumam nedrīkst pārsniegt 50 000 eiro, neatkarīgi no tā, cik gados līdzfinansējums ir saņemts.

Līdzfinansējums ir pieejams arī konservācijas būvdarbiem, būvamatniecības detaļu restaurācijai jeb analogo būvdetaļu izgatavošanai un dokumentācijas (būvprojekta, kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei.

2015.gada 14.maijā deputāti apstiprināja "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai", kas nosaka, kā pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski māksliniecisko izpēti), būvprojektu sagatavošanu un restaurācijas darbus.

Liepājā šobrīd ir 34 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, divi valsts un vietējās nozīmes industriālie pieminekļi, kā arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs".