Šā gada projektu konkursā uz atbalstu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" nauda piešķirta 23 pieteikumu iesniedzējiem, viens pieteikums noraidīts. Komisija, kas izvērtēja konkursam iesniegtos dokumentus, par rezultātiem katru pretendentu informēs atsevišķi, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pieci pieteikumi saņēmuši atbalstu dokumentācijas izstrādei pirms būvdarbu sākšanas. Tas nozīmē, ka arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (AMI) un būvprojektu izstrāde ar pašvaldības atbalstu tiks veikta ēkām Dzintaru ielā 12 un 14, Šaurā 10, Zivju 2A un Jaunā ielā 1.

Seši pieteikumi atbalstīti būvdetaļu restaurācijai vai analogu izgatavošanai: Zāļu ielā 1, Palmu 6, Kr. Valdemāra 16, Bāriņu 20, Peldu 36 un Kuģinieku ielā 13.

12 projektu iesniedzēji ieguvuši pašvaldības naudu ēkas restaurācijas būvdarbu līdzfinansēšanai. Restaurācijas darbus varēs uzsākt vai arī turpināt namīpašumos Ludviķa ielā 9A, Kr.Valdemāra 19, Kūrmājas prospektā 20, Rožu 28, Republikas 27, Republikas 26/28, Stūrmaņu 6, A.Pumpura 16, Jelgavas 62, Bāriņu 31, F.Brīvzemnieka 58 un Peldu ielā 38.

Viens pieteikums noraidīts kā neatbilstošs Būvniecības likumam – par pieteiktajiem darbiem netika iesniegta atbilstoša projekta dokumentācija. Ēkas īpašnieki ir aicināti piedalīties nākamā gada konkursā.

Kopējā līdzfinansējuma summa, kādu vēsturisko ēku īpašnieki/valdītāji pašvaldībai pieprasījuši, lai uzsāktu vai turpinātu savu īpašumu sakārtošanu, sasniedza 237 232,75 eiro.

Sestdien,19. jūnijā, šī sasaukuma pēdējā Domes sēdē deputāti lēma par pilsētas budžeta grozījumiem, lai varētu līdzfinansēt visus komisijas atbalstītos konkursa pieteikumus. Piešķirti 212 470 eiro. Līdzfinansējuma avots ir SIA "Liepājas enerģija" dividendes.

Jau 14. aprīlī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš. Kā katru gadu, komisija vērtēja pieteikumu noformējumu, to, vai vēsturiskās ēkas atbilst nolikuma nosacījumiem, izmaksu pamatotību, pievienotos dokumentus, nomaksātos nodokļus un citus kritērijus, piešķirot punktus.

Šā gada projektu izvērtēšanas rezultāti un piešķirtais finansējums ir publicēts mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā Līdzfinansējuma iespējas - Ēkām ar kultūras pieminekļa statusu.

Kopš 2015. gada, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai", pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un ēku vai to būvdetaļu/ būvamatnieku izstrādājumu restaurācijas darbus.

Dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums ir 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā līdz 2000 eiro, būvdarbiem 75 procenti, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – 50 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro.