Liepājas valstspilsētas pašvaldība aicina ēku īpašniekus, kuru īpašumam ir noteikts kultūras pieminekļu statuss, pieteikties izsludinātajā projektu konkursā. Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu pieminekļu saglabāšanai, pieteikumus var iesniegt no 1. februāra līdz 3. aprīlim, informēja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde .

Atbalsta programma tiek izsludināta jau desmito gadu. Deviņu gadu laikā pašvaldības līdzfinansējums apstiprināts 169 objektiem par kopējo līdzfinansējuma summu 1 288 532,3 eiro.

Liepājas pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma programmu, lai atbalstītu iedzīvotājus, kuri ir valsts, reģiona un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki, tai skaitā pilsētas vēsturiskajā centrā esošo ēku īpašnieki, lai varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu, veicot kultūras pieminekļa arhitektoniski māksliniecisko izpēti, restaurācijas būvprojekta izstrādi, restaurācijas būvdarbus un būvdetaļu restaurāciju.

Sākotnēji līdzfinansējuma programmai 2024. gada pilsētas budžetā ir rezervēti 25 000 eiro. Šo summu iespēju robežās plānots palielināt.

Projekta iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopība, kas ir kultūras pieminekļa īpašnieks. Līdzfinansējumu var saņemt īpašumi bez nekustamā īpašuma nodokļa parāda.

Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai". Saistošie noteikumi, iesnieguma veidlapa un papildu informācija par līdzfinansējuma programmu publicēta pašvaldības mājaslapas sadaļā "Būvniecība" – "Kultūras pieminekļu saglabāšanas programma".

Pieteikumu iesniegšana līdz 2024. gada 3. aprīlim iespējama:

• iesniedzot klātienē Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā Rožu ielā 6;
• nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas Centrālā administrācija, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.


Sagatavojot projekta pieteikumu, aicinām iepriekš konsultēties ar Liepājas būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti, tālrunis: 63 404 419, e-pasts: ilze.bernate@liepaja.lv.