Šonedēļ būvvalde ekspluatācijā pieņēmusi jumta restaurācijas darbus Rožu ielā 28. Agrākais sarūsējuša skārda segums visās plaknēs nomainīts ar jaunu cinkotā skārda klājumu, kā arī restaurēti skursteņi. Darbus paveicis uzņēmums SIA "SK Jumts", informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

"Ir  uzlabojusies senās ēkas drošība pret nokrišņiem, funkcionalitāte un noteikti arī kopējais izskats," paveikto darbu rezultātus komentē Būvvaldes pieminekļu inspektore Ilze Bernāte.

Koka nams Rožu ielā 28, kas atrodas Dzintaru un Rožu ielas stūrī, netālu Jūrmalas parka, atdzimst, pateicoties, pirmkārt, īpašnieka uzņēmībai un gribai, bet – arī ar pašvaldības atbalstu. Divos iepriekšējo gadu kultūras pieminekļu līdzfinansēšanas programmas konkursos ēkai ir piešķirti pašvaldības līdzekļi.

2020. gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu Rožu ielā 28 ir pabeigta ielas fasādes restaurācija, kas ietver sešu logu, ārdurvju, jumta dzegas restaurāciju, spundētu dēļu klāja tīrīšanu un krāsošanu gaiši zaļganā tonī, cokola labošanu un krāsošanu. To visu ir paveicis Kuldīgas restauratora Edgara Raituma uzņēmums SIA Raituma krāsas".

Par ielas fasādes restaurāciju pašvaldība jau ir izmaksājusi līdzfinansējumu – 19 521,80 eiro.

2020. gada konkursā īpašniekam jumta un skursteņu restaurācijai tika piešķirts otrs līdzfinansējums – 19 154,65 eiro, kas tagad tiks izmaksāti, jo darbi ir pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

Tātad kopā līdzfinansējums šim namam – 38 675,45 eiro.

Ilgus gadus šis nams stāvēja tukšs ar paziņojumu uz ielas puses ārsienas – "Pārdod!", līdz to pamanīja un 2018. gadā iegādājās tagadējais īpašnieks. Tā paša gada rudenī ir uzsākti atjaunošanas un saglabāšanas darbi.

Īpašnieks par saviem līdzekļiem pasūtīja ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti un restaurācijas projektu piecās kārtās – šo dokumentāciju izstrādāja Kristīne Veinberga.

Ēka būvēta 1880. gadu beigās kā vasarnīca, tā ir neliela viena stāva koka ēka ar divslīpju jumtu.

Kā raksta Kristīne Veinberga, "fasāžu apdare veidota historisma formās ar neoklasicisma elementiem, akcentējot galveno ieeju ēkā, kas atradās kreisajā malā".

Ēka ir īpaši interesanta ar to, ka visu 20. gadsimtu pārbūves tajā vairs nav notikušas, arhitektūra, būvgaldniecība un telpu apdare palikusi nemainīga līdz pat mūsdienām.

Kopš 2015. gada, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai", pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un ēku vai to būvdetaļu/ būvamatnieku izstrādājumu restaurācijas darbus.  

Kultūras pieminekļu programmas ietvaros vienai ēkai pašvaldības piešķirtais atbalsts drīkst sasniegt 50 000 eiro.

Līdz 31. martam ēku, kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji ir aicināti iesniegt projektus pašvaldības līdzfinansējuma programmā šā gada konkursam.

Nams Rožu ielā 28 pirms jumta nomaiņas. Aigara Štāla foto


UZZIŅAI

Kultūras pieminekļu saglabāšanas programmas ietvaros vēsturisko ēku jumti restaurēti:
1. Kuršu ielā 2 – sarkano māla dakstiņu jumts uzlikts vienai, ielas puses, plaknei.
2. Kungu ielā 16 – restaurēta jumta un fasādes daļa.
3. Friča Brīvzemnieks ielā 58 – uzlikts analogs sarkano māla dakstiņu jumts un restaurētas jumta logu izbūves.
4. Bāriņu ielā 31 – restaurēts viss jumts un skursteņi, izmantojot vēsturiskos māla dakstiņus.
5. Republikas ielā 10 – cinkotā skārda jumts restaurācija veikta divās kārtās.
6. Vairākdzīvokļu mājai Palmu ielā 6 uzklāts cinkotā skārda jumts, veikta lietus ūdenssistēmas, dūmeņu, jumta lūku un ventilācijas izvadu restaurācija
7. Cinkota skārda jumts restaurēts Republikas ielas 23. namam, kurā atrodas privātā sākumskola.
8. Daudzdzīvokļu mājai Peldu ielā 37 uzklāts cinkota skārda jumts.