Izvērtējot saņemtos pieteikumus un novirzot papildu finansējumu, Liepājas valstspilsētas pašvaldība 2023. gada kultūrvēsturisko ēku atjaunošanas programmā atbalstījusi 12 iedzīvotāju iesniegtos projektus par kopējo summu 137 070,34 eiro, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Septiņiem ēku īpašnieku projektiem paredzēts atbalsts ēku restaurācijas būvdarbiem – Zivju ielā 2A noliktavas restaurācija, Bāriņu ielā 26 fasādes restaurācija, Fr. Brīvzemnieka ielā 26 ēkas fasāžu restaurācijas 1. kārta, Kr. Valdemāra ielā 16 verandas restaurācijas 1. kārta, Republikas ielā 26/28 ēkas fasādes restaurācijas 3. kārta, Dzintaru ielā 14 fasādes restaurācija un Peldu ielā 36 ēkas fasādes un jumta restaurācijas 2. kārta.

Četros īpašumos līdzfinansējums piešķirts būvdetaļu restaurācijai – Bāriņu ielā 24 divu logu restaurācija, K. Valdemāra ielā 16 kāpņutelpas paneļu restaurācija, Tirgoņu ielā 15 un Palmu ielā 7 ārdurvju restaurācija.

Savukārt četros objektos paredzēts veikt ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti vai restaurācijas būvprojekta izstrādi, kas ir pirmie soļi, uzsākot dalību līdzfinansējuma programmā. Bāriņu ielā 24 tiks izstrādāts dzīvojamās ēkas restaurācijas būvprojekts, Tirgoņu ielā 15 – veikta ēkas tehniskā apsekošana un kāpņu telpas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, Zivju ielā 10/12 – ēkas tehniskā apsekošana un fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un Kūrmājas prospektā 15 un 17 – ēkas fasāžu restaurācijas būvprojekts.

Lai varētu apskatīt aktuālo informāciju par kultūras pieminekļu saglabāšanas programmu Liepājā, ir izstrādāta vienota karte. Tajā ir attēlotas ēkas ar kultūrvēsturisku statusu, kuru saglabāšanai var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Kartē iespējams izvēlēties dažādus slāņus un apskatīt informāciju par ēkām, kurām jau piešķirts finansējums. Karte pieejama: experience.arcgis.com/experience/bd31221d323f43499d6874ecbfa4d550/page/Lietotne/?draft=true

Konkursā paredzētā un piešķirtā līdzfinansējuma summa šajā gadā ir 137 070,34  eiro, ko veido jau sākotnēji budžetā paredzētie 25 tūkstoši eiro, kā arī Liepājas valstspilsētas pašvaldības 15. jūnija domes sēdē papildu piešķirtie 80 985,45 eiro no saņemtajām dividendēm. 31 085,89 eiro tiks izmantoti no atgūtajām summām no iepriekšējos gados nerealizētiem projektiem. Atbilstoši papildus piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, pašvaldība rada iespēju atbalstīt visus iesniegtos projektus, kas atbilda līdzfinansējuma programmas nolikumam. Kopumā līdzfinansējuma programmā 2023. gadā tika iesniegti 13 projektu pieteikumi.

Līdzfinansējuma konkursu atbilstoši saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" pašvaldība organizē kopš 2015. gada, paredzot finansējumu kultūras pieminekļu izpētei, būvprojektu sagatavošanai, kā arī ēku vai to būvdetaļu restaurācijas darbus.