Izvērtējot saņemtos pieteikumus 2022. gada kultūras pieminekļu saglabāšanas programmā, Liepājas pašvaldības līdzfinansējums piešķirts deviņiem iedzīvotāju iesniegtajiem projektiem. Tie paredz uzsākt vai turpināt vēsturisko ēku daļu būvdarbus, ēku būvdetaļu restaurāciju, kā arī veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti un restaurācijas būvprojekta izstrādi, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Četriem iedzīvotāju projektu pieteikumiem paredzēts atbalsts ēku restaurācijas būvdarbiem – jumta restaurācijai Zivju ielā 2A, ēkas fasādes un jumta restaurācijas 2. kārtai Republikas ielā 28, ēkas fasāžu un jumta restaurācijas 1. kārtai Peldu ielā 36, kā arī ēkas fasāžu restaurācijas 4. kārtai Bāriņu ielā 21A.

Četrām ēkām līdzfinansējums piešķirts būvdetaļu restaurācijai – divu analogu logu izgatavošanai Bāriņu ielai 21A, četru analogu logu izgatavošanai un trīs logu restaurācijai Bāriņu ielā 20, ārdurvju restaurācijai Kūrmājas prospektā 19 un dzīvokļa ārdurvju restaurācijai Palmu ielā 6.

Savukārt Bāriņu ielas 24 namam līdzfinansējums piešķirts arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei, kā arī ēkas fasāžu un jumta restaurācijas būvprojekta izstrādei, kas ir pirmie soļi turpmākajam mērķtiecīgam un izpētē balstītam ēkas atjaunošanas procesam.  

Konkursā paredzētā un piešķirtā līdzfinansējuma summa šajā gadā ir 88 953,48 eiro, ko veido jau sākotnēji budžetā paredzētie 30 tūkstoši eiro, kā arī atgūtā summa no iepriekšējos gados nerealizētiem projektiem, kas veido aptuveni 54 tūkstošus eiro, kā arī pašvaldības papildus piešķirtā summa – 4 780 eiro.

Kopumā līdzfinansējuma programmā 2022.gadā tika iesniegti 20 projektu iesniegumi, to īstenošanai pašvaldībai prasot līdzfinansējuma summu 230 800,73 eiro apmērā. Komisija pieejamā pašvaldības budžeta finansējuma ietvaros līdzfinansējumu piešķīra, priekšroku dodot projektu iesniegumiem, kuri izvērtēšanā saņēma lielāko punktu skaitu.

Līdzfinansējuma konkursu atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” pašvaldība organizē kopš 2015. gada, paredzot finansējumu kultūras pieminekļu izpētei, būvprojektu sagatavošanai, kā arī ēku vai to būvdetaļu restaurācijas darbus.