Liepājas pašvaldība atgādina – līdz 2023.gada 3.aprīlim iespējams iesniegt projektu pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu saglabāšanai. Lai varētu iekļauties noteiktajā termiņā, pašvaldība aicina jau laikus sagatavot un iesniegt saskaņošanai plānoto izmaksu aprēķinu, informē Liepājas pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Ņemot vērā, ka projektā plānoto izmaksu aprēķins jāsaskaņo ar pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde", tam nepieciešams paredzēt papildu laiku – dokumentācijas izskatīšana un saskaņošana var prasīt vairākas dienas. Tādēļ pašvaldība aicina neatlikt projekta iesniegšanu uz pēdējo dienu un paredzēt laiku, lai speciālisti varētu paspēt saskaņot izmaksu tāmes. Plānoto izmaksu aprēķins jāsaskaņo ar Komunālās pārvaldes (Uliha ielā 44) būvtehniķi Juri Jākobsonu, kontakttālrunis: 29 148 047.

Tāpat atgādinām par iespēju pirms projekta pieteikuma gatavošanas saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, konsultējoties ar Liepājas pilsētas būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti, tālrunis: 63 404 419, e-pasts: ilze.bernate@liepaja.lv.

"Nupat saņēmām priecīgu ziņu, ka viens no kultūras pieminekļu saglabāšanas programmas veikumiem – jūgendstila nama Bāriņu ielā 21A fasādes atjaunošana – konkursā "Latvijas Būvniecības gada balva 2022" nominācijā "Fasāžu atjaunošana" ieguva 3. vietu. Ar pašvaldības līdzfinansējumu sākotnēji veikta fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (arhitekte Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns) un restaurācijas būvprojekta izstrāde (SIA "Kokile", arhitekte Laura Kozlovska). Būvdetaļu restaurāciju realizēja IK "ARDIS", SIA Raitums AB", IK "Grobiņas sadzīves pakalpojumi", bet restaurācijas būvdarbus – SIA "Liepājas celtniecības kompānija" un SIA "ML BŪVE". Darbs ir veikts ļoti niansēti un pilsētvide ieguvusi izcilu piemēru namu atjaunošanā," norāda Liepājas pilsētas būvvaldes kultūras pieminekļu inspektore Ilze Bernāte.

Liepājas pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma programmu, lai atbalstītu iedzīvotājus, kuri ir valsts, reģiona un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki, tai skaitā ēku īpašnieki pilsētas vēsturiskajā centrā, lai īpašnieki varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu, veicot kultūras pieminekļa arhitektoniski māksliniecisko izpēti, restaurācijas būvprojekta izstrādi, restaurācijas būvdarbus un būvdetaļu restaurāciju.

Sākotnēji līdzfinansējuma programmai 2023.gada pilsētas budžetā ir rezervēti 25 000 eiro. Šī summa, iespējams, tiks palielināta.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2023.gada 3.aprīlim:
• iesniedzot klātienē Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā Rožu ielā 6;
• nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.

Projekta iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopība, kas ir kultūras pieminekļa īpašnieks. Līdzfinansējumu var saņemt īpašumi bez nekustamā īpašuma nodokļa parāda.

Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai".

Ar saistošajiem noteikumiem, iesnieguma veidlapu un papildu informāciju par līdzfinansējuma programmu var iepazīties pašvaldības mājaslapas sadaļā "Pašvaldības sniegtās līdzfinansējuma iespējas" – "Līdzfinansējums ēkām – kultūras pieminekļiem": www.liepaja.lv/ekam-ar-kulturas-pieminekla-statusu/atbalsts-kulturas-piemineklu-saglabasanai/