"Ar labām domām un pozitīvu attieksmi mēs to izdarīsim," par Valdemāra ielas 4 atjaunošanu saka LiepU rektore Dace Medne. Foto: irliepaja.lv.


Meklējot atbildes uz jautājumiem par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, kādreizējās Nikolaja ģimnāzijas ēkas Valdemāra ielā 4 turpmāko likteni, portāls irliepaja.lv pabija Liepājas Universitātes (LiepU) rektores Daces Mednes kabinetā, turklāt brīdī, kad tikai vēl pāris nedēļas viņu šķir no simts dienu termiņa, kopš saņemta LiepU rektores amata ķēde.


Siltināšanas projekts uzsākts
Dace Medne projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Nikolaja ģimnāzijā"* saņēma mantojumā, un plāns, kā efektīvāk īstenot projektu, kopā ar kolēģiem bija  jāpilnveido. Šobrīd projekts ir viņas prioritāšu saraksta pirmajā piecniekā.


Dace Medne: "Lai arī būvprojekts ir viens, projekta īstenošana, visticamāk, būs vairākās kārtās, jo projekts ir ļoti sarežģīts, kā jau vēsturiskai ēkai, kura turklāt ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.


Pirmā kārta ir energoefektivitātes projekts, tas, kas tiek īstenots šobrīd. Projekta ietvaros plānots īstenot pamatstāva esošās grīdas uz grunts papildu siltināšanu, ārsienu siltināšanu no iekšpuses, bēniņu pārseguma termiskās pretestības paaugstināšanu, bojāto jumta seguma nomaiņu, esošo logu nomaiņa, fasādes restaurācija un cokola siltināšana, iekšējo elektrotīklu un gaismas ķermeņu nomaiņu, apkures sistēmas nomaiņu, mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūvi un ēkas vadības un automātikas sistēmas (BMS) ierīkošanu. Otrajā kārtā, pie kuras šobrīd ļoti nopietni strādājam, ir plānoti iekšdarbi."


No tā, cik lielā mērā iekštelpas būs iespējams piemērot LiepU vajadzībām, atkarīgs, kas šajā ēkā "dzīvos", stāsta rektore. Par to vēl notiek sarunas ar Rīgas Tehnisko universitāti un SIA "Vides investīciju fonds". Īstenojot pirmo kārtu, ēka vēl nebūs pilnībā apdzīvojama, jo šajā kārtā iekšdarbi plānoti minimāli. Taču pēc pirmās kārtas pabeigšanas vēsturiskā ēka būs sakopta no ārpuses, kas vien jau būs ieguvums pilsētai.


Dace Medne: "Strādājam pie tā, lai ēka pēc iespējas ātrāk būtu apdzīvojama, tāpēc paralēli būvprojekta saskaņošanas procesam būvvaldē, kam kuru katru brīdi jānoslēdzas, meklējam finansējumu iekšdarbiem. Tas ir sarežģītākais uzdevums, runājot par Valdemāra ielu 4."


LiepU rīcībā esošais Eiropas struktūrfondu un Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums visa projekta īstenošanai ir nepietiekams, bet ar to pietiek, lai "cienījami" pabeigtu pirmo kārtu, kas prasa nopietnas investīcijas un sarežģītus būvdarbus, saka rektore.


Cerība, ka ēkas Valdemāra ielā 4  siltināšanas projekts beidzot dos iespēju sakārtot šo valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, pirmoreiz pavīdēja vasaras vidū. Foto: Viktors Birze.


Šobrīd būvnieks – SIA "Velve" – pamazām pārņem būvobjektu, un līdz 2025.gadam pirmā kārta būs pabeigta, taču ir jādara viss, lai šajā termiņā varētu pabeigt arī otro kārtu un sākt ēku lietot. Tāds ir "ideālais scenārijs", teic rektore.


No Universitātes puses sarežģītajam projektam nekad nav bijis viens vadītājs, teic rektore, tāpēc šobrīd ar to nodarbojas gan viņa pati, jo rektors ir atbildīgs par visu, gan attīstības direktors Uldis Zupa un saimniecības daļas vadītāja Agate Pirktiņa.

Domā par visas infrastruktūras attīstību
Vaicāta, kuru vietu Valdemāra ielas 4 projekts ieņem rektores prioritāšu sarakstā, Dace Medne saka – šajā sarakstā prioritāšu pozīcijas katru dienu mazliet pamainās, bet projekts noteikti ir pirmajā piecniekā.


Dace Medne: "Manā prioritāšu sarakstā bez šī Valdemāra ielas 4 projekta roku rokā iet Liepājas Universitātes reputācijas celšana, kvalitatīva studiju procesa īstenošana un zinātniski pētnieciskā darba līmeņa paaugstināšana."


Runājot par LiepU rīcībā esošajām telpām, šobrīd kopumā tie ir 18 758,7 m2, no kuriem 28 70,3 m2 aizņem Valdemāra iela 4.


Dace Medne: "Bez Valdemāra ielas 4 Universitātes rīcībā ir vēl trīs ēkas – Lielā ielā 14, Kūrmājas prospektā 13, Kuršu ielā 20, kas ir iznomāta. Plus dzīvoklis Uliha ielā, ko esam saņēmuši kā dāvinājumu, un dienesta viesnīcas ēka Ganību ielā, kas ir nodota apsaimniekotāja rīcībā."


Rektore uzsver, ka ir jāsaprot un jāatjauno  Universitātes infrastruktūras attīstības plāns, jo līdz šim tas ir bijis īslaicīgs, galvenokārt tāpēc, ka doma ir bijusi nogaidīt lēmumus par reorganizāciju. Šobrīd pie šāda plāna tiek strādāts.


Dace Medne: "21.gadsimtam atbilstoša būtu universitātes pilsētiņa kaut kur ārpus pilsētas, tas atrisinātu daudzas problēmas, jo nevar būt tā, ka darbavietas ir labāk aprīkotas par Universitāti, un gan skolotāju sagatavošanas programmas prasa speciālu mācību telpu ierīkošanu, gan jauno mediju programma prasa speciālu telpu ierīkošanu un arī uzturēšanu.


Šajā situācijā attīstības plānu veidojam saskaņā ar to, kas ir mūsu rīcībā, maksimāli efektīvi izmantojot resursus un pasapņojot, ka nākotnē varētu būt arī šāds 21.gadsimta projekts."


*Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) projektu konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" ietvaros 2023. gada 8. februārī starp SIA "Vides investīciju fonds" un Liepājas Universitāti tika noslēgts līgums par projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Nikolaja ģimnāzijā" Nr. EKII-1.1/4 īstenošanu". Saskaņā ar projekta līgumu projekta īstenošana termiņš ir divi gadi.