No 1.februāra līdz 20.aprīlim interesenti aicināti iesniegt projektus pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai. Pašvaldība aicina ēku, kas ir kultūras pieminekļi, īpašniekus (valdītājus) pieteikt un izmantot piedāvāto līdzfinansējumu, sagatavojot un iesniedzot savus projektu pieteikumus, informē Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Šis jau būs astotais gads, kopš pašvaldība īsteno atbalsta programmu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Līdzfinansējumam 2022. gadā pilsētas budžetā ir rezervēti 30 000 eiro. Šī summa, visdrīzāk, vēl tiks palielināta.

Ar saistošajiem noteikumiem, iesnieguma veidlapām un informatīvajiem materiāliem var tīmekļvietnes sadaļā Līdzfinansējums ēkām ar kultūras pieminekļa statusu.

Sagatavojot projekta pieteikumu, aicinām konsultēties ar Liepājas pilsētas būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti, tālrunis: 63 404 419.

Plānoto izmaksu aprēķins, pirms projekta iesniegšanas, ir jāsaskaņo ar Komunālās pārvaldes būvtehniķi Juri Jākobsonu, tālrunis: 29 148 047 (Uliha ielā 44, Liepājā).

Pieteikumu iesniegšana:

• klātienē Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, atstājot pie ieejas novietotajā kastītē;
• pa pastu, norādot adresi: Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.

Maksimālā atbalsta summa, piedaloties konkursā, vienā reizē, tāpat kā iepriekšējos gados, vienam restaurācijas būvdarbu pieteikumam nedrīkst pārsniegt 20 000 eiro. Taču ēku īpašniekiem joprojām ir iespēja pretendēt uz līdzfinansējumu vairākus gadus pēc kārtas.

Kopējā atbalsta summa šīs programmas ietvaros vienam īpašumam nedrīkst pārsniegt 50 000 eiro, neatkarīgi no tā, cik gados līdzfinansējums ir saņemts.
Līdzfinansējums ir pieejams restaurācijai un konservācijas būvdarbiem, būvamatniecības detaļu restaurācijai jeb analogo būvdetaļu izgatavošanai un dokumentācijas (būvprojekta, kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei.

2015. gada 14. maijā deputāti apstiprināja saistošos noteikumus “Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”, kas nosaka, kā pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski māksliniecisko izpēti), būvprojektu sagatavošanu un restaurācijas darbus. Noteikumi tika precizēti grozījumiem: 18.01.2018. saistošie noteikumi Nr. 1, kas stājušies spēkā 2018. gada 1. februārī.

Skatīt: Liepājā esošais Kultūras pieminekļu saraksts.